Stebuklingas atvaizdas ir stebuklo atvaizdas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Stebuklingas atvaizdas ir stebuklo atvaizdas
Alternative Title:
Miraculous image and the image of miracle
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2002, t. 27, p. 137-159. Vaizdas ir pasakojimas
Keywords:
LT
Dailė.; Tapyba.; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Traupis; Pastatai, kulto; Bažnyčios; Menas, religinis; Daile, sakralinė; Paveikslai, Šventieji; Stebuklai; 18 amžius.
EN
Art; Painting; Miracles; Churches; Saints.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas Traupio bažnyčioje (Anykščių rajone) esantis XVIII a. paveikslas "Gidlų stebuklingas Marijos atvaizdas". Apmąstoma komplikuota paveikslo erdvėlaikio struktūra, apimanti stebuklingo atvaizdo "dabarties" reprezentaciją ir žodinį bei vaizdinį jo istorijos pasakojimą. Paveiksle besiskleidžiantis stebuklingo atvaizdo ir stebuklo atvaizdo santykis atliepia bendrą stebuklingų atvaizdų veikimo mechanizmą: stebuklų išpažinimas yra būtinas stebuklingo atvaizdo statusui užtikrinti, jo dalyvavimo galiai palaikyti. Svarstant stebuklingo atvaizdo ir stebuklo atvaizdo santykį siekiama: 1) teorinio klausimo kontekste apibūdinti paveikslą kaip stebuklingą atvaizdą reprezentuojantį ir jo (atvaizdo) stebuklus pasakojantį bei vaizduojantį fenomeną; 2) analizuojant kurinio kompozicinę struktūrą atskleisti stebuklingo atvaizdo ir stebuklo atvaizdo plastinio ir prasminio sambūvio aspektus. Paveikslo vaizdavimo objektas - stebuklais garsėjanti Gidlų Dievo Motinos statulėlė. Gidlų miestelis yra Lenkijoje 13 km į pietus nuo Rodomsko (tarp Varšuvos ir Čenstakavos). Stebuklinga 9 cm dydžio figūrėlė išskaptuota iš akmens, ji priskirtina Loreto Dievo Motinos arba Juodosios Madonos tipui. Tačiau nereikia pamiršti, kad Traupio paveikslas - Gidlų Marijos stebuklingojo atvaizdo atvaizdas, kuris liudija stebuklingojo atvaizdo dalyvavimą, bet pats jo neatstoja. Jis reprezentuoja stebuklingos statulėlės dalyvavimą ir pasakoja apie jo pasireiškimus. Taip istorija apsupa vaizduojamąją atvaizdo dabartį, paversdama ją esmine savo dalimi ir tikslu.

ENThe article analyzes the painting "Gidlų Stebuklingas Marijos Atvaizdas" of the 18th century, existing in the church of Traupys (Anykščiai district) and discusses the complicated structure of time and space in the painting, covering the “present” representation of the miraculous image and the verbal and visual narrative of its story. The relation between the miraculous image and the image of the miracle, revealed in the painting reflects the common mechanism of effect of miraculous images: confession of miracles is necessary in order to guarantee the status of the miraculous image and support the power of its participation. When discussing the relation between the miraculous image and the image of the miracle the following objectives are strived for: 1) to characterize the painting as a phenomenon, representing a miraculous image and telling and depicting the miracles of the image in the context of theoretical issues; 2) to reveal the aspects of plastic and notional coexistence of the miraculous image and the image of the miracle by analyzing the compositional structure of the painting. The subject of the painting is the statuette of the Mother of God of Gidly, famous for its miracles. The town of Gidly is in Poland, 13 km South of Rodomsk (between Warsaw and Czestochowa). The miraculous 9 cm size figurine is scooped of stone, it is attributed to the type of Black Madonna. However one should not forget that the painting of Traupys is the image of the miraculous image of the Mother of God of Gidly, evidencing the participation of the miraculous image but does not represent it in itself. Instead it represents the participation of the miraculous statuette and tells of its manifestations. Thus history surrounds the depicted present of the image by turning it into its essential part and objective.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Research into the sacral art of Lithuania: general trends and specific aspects / Aleksandra Aleksandravičiūtė. Acta historiae artium Balticae. 2005, 1, p. 26-38.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14901
Updated:
2022-01-17 11:01:22
Metrics:
Views: 33    Downloads: 18
Export: