National Library Week in Lithuania : advocacy and marketing campaign

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
National Library Week in Lithuania: advocacy and marketing campaign
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - išnagrinėti, apibendrinti ir įvertinti Lietuvos bibliotekų bendruomenės patirtį organizuojant Nacionalinę bibliotekų savaitę (NBS). NBS - tai integruota kampanija, kurios tikslas - pristatyti bibliotekas, atkreipti dėmesį į jų vertę, įrodyti jų galimybes atsinaujinti ir keistis, kad pajėgtų tenkinti besikeičiančios žinių visuomenės poreikius. Nacionalinę bibliotekų savaitę sudėtinga priskirti vienam kuriam nors teoriniam modeliui: ar tai rinkodaros kampanija? Lobizmas? Palaikymas? NBS apima visų šių veiklos sričių bruožus, todėl gali būti vadinama integruota visuomenine ryšių kampanija. Analizuojant ketverias Lietuvoje vykusias Nacionalines bibliotekų savaites, remiamasi klasikine komunikacijos formule (informacijos šaltinis, pranešimas, tikslas, adresatas, informacijos kanalas ir priemonės, rezultatas). NBS kaip integruota ir daugiatikslė kampanija yra nukreipta į įvairialypę visuomenę, naudoja įvairius informacijos kanalus ir priemones ir yra rinkodaros ir palaikymo kampanijos su labai kukliu biudžetu ir milžinišku efektu pavyzdys.Reikšminiai žodžiai: Nacionalinė bibliotekų savaitė; Bibliotekų renginiai.

ENThe purpose of this presentation is to summarize, analyze and evaluate the experience of Lithuanian library community in organizing National Library Week (NLW) - an integrated campaign to promote libraries, to demonstrate their value and to prove their potential to innovate, to change and to make a difference in a knowledge-based society. Being a very successful tool for raising the library profile in die society, NLW is difficult to attribute to a single theoretical model: is it a marketing campaign? Lobbying? Advocacy? NLW combines many features of all of these activities and thus could be called an integrated public communication campaign. A classical formula of communication (source, message, aim, public, channel and tools and effect) will be used in this presentation to analyze the four NLW in Lithuania. NLW as an integrated and multi-purposed campaign is targeted at different publics, uses various channels and tools, and is an example of marketing and advocacy campaign with a very modest budget and huge effect. [From the publication]

ISBN:
9634637582
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/149
Updated:
2020-03-14 14:07:43
Metrics:
Views: 38
Export: