Moterų gyvenimo kokybės rodiklių kitimo ypatumai ambulatoriniu depresijos gydymo laikotarpiu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moterų gyvenimo kokybės rodiklių kitimo ypatumai ambulatoriniu depresijos gydymo laikotarpiu
Alternative Title:
Changes of quality of life among outpatient female with major depression
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2005, Nr. 1(28), p. 56-65
Keywords:
LT
Moterys / Women; Psichikos sveikata / Mental health; Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTDarbe nagrinėjami depresija sergančių moterų gyvenimo kokybės kitimo ypatumai. Gyvenimo kokybei (GK) įvertinti naudotas PSOGK- 100 gyvenimo kokybės klausimynas. Depresijai įvertinti naudotas PSO standartizuotas interviu CIDI – 2.0. E sekcija. Rezultatų analizė atlikta remiantis 133 tyrime dalyvavusių Šančių psichikos sveikatos centre depresiją besigydančių respondenčių duomenimis. Tyrimo rezultatai parodė, kad moterų, sergančių depresija, pasveikimas per vienerius metus, įvertintas gydančio gydytojo, susijęs su aukštesniais pradiniais jų gyvenimo kokybės rodikliais: teigiamais išgyvenimais, geresnėmis kognityvinėmis funkcijomis, labiau jaučiama dvasinių bei religinių įsitikinimų pagalba susidūrus su sunkiais išgyvenimais, geresniu psichologiniu funkcionavimu ir teigiama visų gyvenimo kokybės rodiklių dinamika per vienerius metus. Aukštesni pradiniai gyvenimo kokybės rodikliai yra susiję su ankstesne depresijos epizodo pabaiga, nustatyta nepriklausomai nuo gydytojo įvertinimo. Tačiau moterų, kurių depresija užsitęsia, gyvenimo kokybės rodikliai per vienerius metus kinta nežymiai arba blogėja. GK tyrimas papildo klinikinį depresijos dinamikos įvertinimą ir padeda nustatyti sveikimo ir paciento sveikatos ypatumus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Depresija; Moterys.

ENThis study explores variations of the life quality of women suffering from depression. Life quality (LQ) was estimated using the life quality assessment questionnaire PSOGK – 100. Depression was estimated using the PSO standardized interview CIDI – 2.0. E section. Result analysis was carried out based on the data of 133 respondents who underwent treatment for depression in Šančiai Mental Health Centre. The study results indicated that the doctor’s diagnosis of one year convalescence for women suffering from depression is connected to the higher initial indicators of their life quality: positive experiences, improved cognitive functions and moral and religious beliefs which are strongly relied on when confronting negative experience, as well as improved sociological functioning and positive dynamics of all indicators of life quality throughout the year. The higher initial life quality indicators are related to the early end of the period of depression, which was diagnosed irrespective of the doctor’s estimation. However, for women whose depression persists longer, their life quality indicators in a year change insignificantly or worsen. The LQ study supplements the clinical evaluation of depression dynamics and helps to identify convalescence and patient’s health peculiarities.

ISSN:
1392-2696
Related Publications:
Asmens psichosocialinis funkcionavimas ir psichologinės jo gerinimo galimybės organizacijose, ugdymo ir sveikatos institucijose / Aidas Perminas. Vytauto Didžiojo universiteto mokslo klasteriai / sudarytoja Gintarė Žukaitė. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012. P. 141-153.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1485
Updated:
2013-04-28 15:29:50
Metrics:
Views: 43
Export: