Pirmieji lietuvių žvilgsniai į Rytų kultūras

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pirmieji lietuvių žvilgsniai į Rytų kultūras
Alternative Title:
  • The First Lithuanian glances at the Oriental cultures
  • First glances of Lithuanians of the Eastern cultures
In the Journal:
Kultūrologija [Culturology]. 2005, t. 12, p. 384-396
Keywords:
LT
Indija (India); Kinija (China); Rudamina; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Filosofija / Philosophy.
Summary / Abstract:

LTDar XVII amžiuje lietuvis jėzuitas A.Rudamina išvyko į Kiniją. Jis, išmokęs kinų kalbą, studijavo jos literatūra, papročius, parašė kinų kalba dvi etikos pamokymų knygas, kuriose dėstė krikščioniškos etikos principus. K.Narbuto veikale Logika, arba Mąstymo ir daiktų apgalvojimo mokslas (1769) fragmentiškai apžvelgiama Rytų filosofija. XIX amžiaus pradžioje Vilniaus universitete formuojasi orientalistikos centras, tuo pat metu ieškoma sąsajų su indų kultūra (S. Daukantas. I. Kraševskis). Ši koncepcija plėtota ir XX amžiuje, antai, Vydūnas bando sukurti filosofinę sistemą, atitinkančią lietuvių būdą, kurios pamate – senovės indų filosofinės koncepcijos. Šios koncepcijos stipriai jaučiasi dailininko ir kompozitoriaus M.K.Čiurlionio, rašytojo V.Krėvės-Mickevičiaus kūryboje. XX amžiaus antroje pusėje pradedama intensyviai tyrinėti pagonišką kultūrą. A.J.Greimas, N.Vėlius įžvelgia kai kurias sąsajas su senovės indų ir persų tikėjimais. Šios nuostatas sudarė palankią dirvą domėjimuisi Indijos, Kinijos, Persijos kultūrą. Į lietuvių kalbą verčiami tų šalių rašytojų, poetų, filosofų raštai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Rytų kultūra; Orientalizmas; Komparatyvizmas.

ENAlready in the 17th century the Lithuanian Jesuit A. Rudamina left for China. He learned the Chinese language and was studying its literature, habits, and wrote two books of ethical teachings in Chinese where he stated the principles of the Christian ethics. The work by K.Narbutas Logika, arba Mąstymo ir daiktų apgalvojimo mokslas (Logic, or the science of thinking and contemplating the things) (1769) contains a fragmented overview of the Oriental philosophy. In the beginning of the 19th century the centre of Orientalistics was formed in Vilnius University, and at the same time the links with the Indian culture were considered (S. Daukantas, I. Kraševskis). This concept was developed also in the 20th century, for instance, Vydūnas attempted to create a philosophical system corresponding to the Lithuanian character, based on the ancient Indian philosophical concepts. These concepts are strongly expressed in the creative works of the painter and composer M. K. Čiurlionis, writer V. Krėvė-Mickevičius. The intense research of the Pagan culture began in the second half of the 20th-century. A. J. Greimas, N. Vėlius here see some links with the beliefs of the ancient Indians and Persians. Such attitudes were favourable for the interest in the cultures of India, China, and Persia. Writings of poets, philosophers, writers of these countries were translated into Lithuanian.

ISBN:
9986638682
ISSN:
1822-2242
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1481
Updated:
2023-11-03 18:17:50
Metrics:
Views: 56    Downloads: 15
Export: