Universitetinės leidybos proceso sistema : sandara ir jos elementai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Universitetinės leidybos proceso sistema : sandara ir jos elementai
Alternative Title:
System of university publishing process the structure and it's elements
In the Journal:
Knygotyra . 2008, t. 51, p. 163-175
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
leidyba; universitetai; akademinės institucijos; leidiniai; tipologija; leidybos procesas
EN
publishing; universities; academical institutions; publications; typology; publishing process
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Lietuvos universitetinės leidybos proceso sandara ir jos elementai, išskiriant konkrečius leidybos etapus kaip vientisą ir nenutrūkstamą universitetinės leidybos darbo ir veiklos procesą. Universitetinėse leidyklose įvairių leidinių tipų rengimas publikuoti susideda iš dviejų pagrindinių etapų: 1) ikileidybinės parengties etapo, kuriame leidinys aprobuojamas mokslinės komisijos kaip tinkamas leidybai ir 2) leidybinės parengties etapo, kuriame leidinys perduodamas leidyklai ir ten rengiamas publikuoti. Vienas svarbiausių ikileidybinės parengties etapo elementų yra leidinio aprobacija akademinės institucijos struktūriniuose padaliniuose, padedanti išlaikyti aukštą universitetinės leidyklos publikuojamų mokslo ir studijų leidinių turinio kokybę. Tolesni aprobuotos ir atiduotos į leidyklą knygos leidybinės parengties etapai yra bendri - leidinys redaguojamas, koreguojamas ir maketuojamas. Taigi universitetinės leidybos proceso sandara ir jos elementai (veiksmai) - ikileidybinės ir leidybinės parengties etapai - traktuotini kaip vientisa ir nenutrūkstama leidybos proceso sistema. Straipsnyje prieita prie išvados, kad bendroji universitetinės leidybos proceso sistema yra tipinė ir tinka visoms akademinėms mūsų šalies institucijoms. Tačiau ši sistema, nors ir būdama vientisa ir nenutrūkstama, vis dar nėra pakankamai išplėtota dėl ilgai trunkančių ikileidybinės ir leidybinės parengties etapų. [Iš leidinio]

ENIn this article the structure and elements of Lithuanian universities publishing process and its publishing stages as continuous university publishing process are analysed. The preparation of the publishing consists of two main stages: 1) the stage before publishing, when publication is approbated by academic commission and 2) the stage of preparedness, when publication is delivered to the press and is preparing to publish. One of the most important elements of the first stage is the approbation in the academic institution structural department, which helps to keep high purport quality of academic and studies publications. Further stages of publication are general - publication is editing, correcting and doing layout. The structure of university publishing process and its elements (actions) - stage before publishing and stage of preparedness - are handled like a solid and continuous system of publishing process. The general system of universities publishing process is typical and fits to all Lithuanian academical institutions, but typical system of universities publishing process, even if it is solid and continuous, still is not explicated because of long lasting stage before publishing and stage of preparedness. [From the publication]

ISSN:
0204-2061, 2345-0053
Related Publications:
Lietuvos universitetinių leidyklų spausdintinės produkcijos sklaida / Danguolė Usavičienė. Knygotyra. 2014, t. 62, p. 149-167.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14802
Updated:
2018-12-17 12:13:24
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: