Lietuvos šiuolaikinės knygotyros būklė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos šiuolaikinės knygotyros būklė
Alternative Title:
State of Lithuanian modern book science
In the Journal:
Knygotyra. 2008, t. 51, p. 92-108
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami Lietuvos šiuolaikinės knygotyros būklės vertinimo rezultatai, gauti anketinės apklausos būdu iš 29 Lietuvos ir užsienio šalių respondentų. Knygotyros būklę apibūdina sisteminga ir nenutrūkstama jos raida, mokslo tiriamojo darbo tradicijų susiformavimas ir jų perėmimas iš kartos į kartą, savarankiško knygotyros mokslo ir studijų padalinio vykdomos veiklos kryptingumas, tęstinio mokslo darbų leidinio "Knygotyra" tarptautinis pripažinimas ir reikšmė, kasmet rengiamų tarptautinių knygotyros konferencijų aukštas mokslinis ir organizacinis lygis, monografijų ir kolektyvinių veikalų branda, Baltijos ir kitų kaimyninių valstybių knygotyros pažangos skatinimas, veikiančios knygotyros magistrantūros ir doktorantūros studijos. Tolesnes Lietuvos knygotyros raidos užduotis bei kryptis lems dalinis jos atsilikimas dėl sovietmečio suvaržymų tirti kai kurių laikotarpių ir sričių knygos istoriją, knygotyros teorijos ir metodologijos savarankiškų darbų poreikis, kintantis knygos vaidmuo informacinėje visuomenėje, spartėjanti knygos rinkos internacionalizacija bei didėjanti bendradarbiavimo su Baltijos regiono ir kitų kaimyninių šalių knygotyros mokyklomis svarba. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokslas; Vertinimas; Ekspertai; Apklausos; Anketos; Book science; Study; Value; Experts; questionnaire.

ENThere were given the results of value of book science collected by an open-ended questionnaire from 29 respondents in this article. There were prepared two questionnaires for the research - individually for Lithuanian and for foreign respondents. There was aimed for more objective value of book science by this integrated research. Appealing to opinions of experts, the state of Lithuanian modern book science is represented by the following features: 1) systematic and continuous development of science, 2) the formation of strong traditions of the research work and continuity of traditions from generation to generation, 3) the purposeful activity of the main research centre of book science, 4) international recognition and importance of continuous publication "Knygotyra", 5) high scientific and organizational level of yearly international conferences of book science, 6) the maturity of fundamental monographical and collective studies, 7) inducement of advance of book science internationally and role of Lithuanian book science how leader in neighbour Baltic states, 8) postgraduate and doctoral studies of book science are working. The further tasks and trends of Lithuanian book science should be formed considering the lack of conceptual opinions and independent studies of theory and methodology of book science, the partial arrears because of restrictions to research book history of some periods and fields sustained in Soviet Union, the changeable role of book, the quickness of internationalization of book market and growing significance of collaboration with schools and scientists of book science of Baltic and other neighbour states. [From the publication]

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14798
Updated:
2018-12-17 12:13:23
Metrics:
Views: 15
Export: