The loss of intellectual potential : migration tendencies amongst university students in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The loss of intellectual potential: migration tendencies amongst university students in Lithuania
Alternative Title:
Intelektinio potencialo praradimas: Lietuvos studentų tendencijos emigruoti
In the Journal:
Geografija. 2005, t. 41, Nr. 2, p. 33-40
Keywords:
LT
Intelektualinis potencialas; Migracijos tendencijos; Universitetų studentų migracija.
EN
Intellectual potencial; Migration tendencies; Migration university students.
Summary / Abstract:

LTPateikiami nuo 2005 m. vasario mėn. vykdomo Britų akademijos (Didžioji Britanija) jaunimo emigracijos tyrimo projekto preliminarūs rezultatai. Tyrimo tikslas - nustatyti Lietuvos universitetų studentų išvykimo dirbti į užsienį nuostatas ir motyvus. Pagrindiniai darbo uždaviniai . ištirti sąsajas tarp studentų darbo užsienyje patirties ir galimo potencialaus "protų nutekėjimo", taip pat nustatyti įvairių veiksnių (asmeninių savybių, universitetinių studijų pobūdžio bei šeimos) įtaką siekiui išvykti dirbti į užsienį. Didžiausią tikimybę kuo greičiau kompensuoti persikėlimo į užsienį ir integracijos kaštus turi jauni ir tam tikras specialybes (tarp aukščiausios kvalifikacijos specialistų - biomedicinos, tiksliųjų ir technologijos mokslų atstovai) įvaldę asmenys. Kiekvienai valstybei emigracija gali turėti tiek teigiamą, tiek ir neigiamą įtaką. Vienas didžiausių neigiamų efektų yra jaunų aukštos kvalifikacijos ir svarbiausia universitetinį išsilavinimą turinčių asmenų emigracija. Buvo nustatyta, kad daugiausia norinčiųjų išvykti dirbti į užsienį yra tarp tarptautinę orientaciją turinčių universitetų (ISM) ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo specialybių, jaunesnio amžiaus, vyriškosios lyties ir turinčių darbo užsienyje patirties studentų. Išvykti padirbėti į užsienį mažiausiai ketina humanitarinius, socialinius, gamtos mokslus ir mediciną studijuojantys vyresnio amžiaus moteriškosios lyties ir darbo užsienyje patirties neturintys studentai.

ENThe preliminary results of the project of the study of emigration of youth, performed by the British Academy (Great Britain) since February 2005 are provided. The aim of the study is to identify the motives for Lithuanian university students’ leaving to work abroad. The main tasks of the study are the following: to examine the relations between the students’ working abroad experience and the potential “brain drain” and identify the influence of different factors (personal traits, the character of the university studies and the family) on the wish to leave to work abroad. Young persons with certain specialities (among the most highly qualified – representatives of biomedical, exact and technological sciences) have the biggest change to cover the costs of moving and integrating abroad. Emigration can have both positive and negative influence on each country. One of the most negative effects is the emigration of highly qualified young people with university education. It was established that the biggest number of those wishing to leave to work abroad is among the younger male students of the ISM economics, management and business administration specialities, who already have the experience of working abroad. Female students of older age, studying humane, social, natural sciences and medicine, who do not have the experience of working abroad are least wishing to leave to work abroad.

ISSN:
1392-1096
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14788
Updated:
2018-12-17 11:41:15
Metrics:
Views: 12    Downloads: 3
Export: