The twists and turns of the recognition of Lithuania statehood

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The twists and turns of the recognition of Lithuania statehood
Alternative Title:
Lietuvos valstybingumo pripažinimo peripetijos
In the Book:
Baltic way to freedom. Rīga: Zelta grauds, 2005. P. 389-394
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos įvykiai 1898-1990; Lietuvos valstybingumo pripažinimas; Events of 1989-1990; Recognition of Lithuanian statehood.
Keywords:
LT
įvykiai 1898-1990; valstybingumo pripažinimas.
EN
Events of 1989-1990; Recognition of Lithuanian statehood.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos subjektyvios ir objektyvios priežastys, su kuriomis susidūrė Lietuva, atkūrusi savo valstybę, kodėl didžiosios valstybės, visų pirma JAV, neskubėjo pripažinti Lietuvos valstybės atstatymo (joms rūpėjo išsaugoti Tarybų Sąjungą kaip potencialią sąjungininkę prieš plintantį islamišką fundamentalizmą), kai tuo tarpu Šiaurės Europos šalys pirmosios ieškojo kontaktų su atsikuriančios valstybės politikais. Taip Švedijos diplomatai per TSRS liaudies deputatus, atstovaujančius Sąjūdį, užmezgė ryšius su Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio vadovybe. Viena iš priežasčių, paskatinusią Islandiją pirmąja pripažinti Lietuvos valstybingumą buvo ta, kad ji geriausiai buvo informuota, kas vyksta Lietuvoje iš tiesioginių šaltinių (islandų politikų Hannbalsson šeimą rišo sena bičiulystė su Atgimusios Lietuvos politikais). [Iš leidinio]

ENThe article discusses the subjective and objective reasons that Lithuania had to deal with when its independence was restored, as well as the reasons why the big countries, and firstly the United States, were slow to acknowledge the restoration of the Lithuanian state’s independence (they were interested in ensuring that the Soviet Union would remain a potential ally against spreading Islamic fundamentalism), whereas the Northern European countries were the first to seek contact with the politicians of independent Lithuania. For example, Swedish diplomats asked the USSR peoples’ deputies, representing the Lithuanian Restructuring Movement, to make contact with the authorities of the movement. One of the reasons that prompted Iceland to be the first to acknowledge the statehood of independent Lithuania was that it was very well informed about what was going on in Lithuania and had this information from direct sources (the Hannbalsson family of Icelandic politicians had a long-term friendship with the politicians of newly independent Lithuania).

ISBN:
9984-9863-0-6
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1473
Updated:
2013-04-28 15:29:41
Metrics:
Views: 40
Export: