Savivaldybių biudžetų formavimo ir asignavimų naudojimo problemos Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savivaldybių biudžetų formavimo ir asignavimų naudojimo problemos Lietuvoje
Alternative Title:
Problems of municipalities’ budget formation and usage of assignations in Lithuania
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2008, Nr. 13, p. 149-156
Keywords:
LT
Mokesčiai / Taxation; Nacionalinė sąskaityba. Pajamos / National accounts. Income; Valstybės finansai. Biudžetas / Public finance. Budget.
Summary / Abstract:

LTVietos savivalda Lietuvoje praėjo nemažą vystymosi laikotarpį, todėl svarbiausia šiuo metu įvertinti savivaldybių pajamų formavimo ir lėšų panaudojimo problemas, kurios iškilusios dabarties savivaldai. Šiuolaikinės vietos savivaldos samprata suformuluota Europos vietos savivaldos chartijoje, kurią dar 1999 m.birželio 22 d. Seimas ratifikavo, ir kurioje numatytas tam tikras vietos savivaldos organų finansinis ir veiklos savarankiškumas. Straipsnyje siekiant atskleisti savivaldybių biudžetų formavimo problemas pateikiama mokslinės literatūros analizė, kurioje aptariami savivaldybių biudžetų formavimo principai. Siekiant įvertinti savivaldybių biudžetų svarbą aptariamas ir analizuojamas valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų santykis Lietuvoje ir kitose valstybėse. Atliekant savivaldybės pajamų analizę, atskleidžiamos svarbiausios biudžeto pajamų dalys ir jų formavimo problemos. Savivaldybių biudžetų analizė neatsiejama nuo biudžeto lėšų panaudojimo klausimų, kurie susiję su savivaldybių skolinimosi problemomis. Straipsnyje naudotas tyrimo metodas - sisteminė ir lyginamoji mokslinės literatūros analizė ir statistinė duomenų analizė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Savivaldybių biudžetai; Biudžetų sudarymo principai; Mokestinės pajamos; Nemokestinės pajamos; Asignavimai; Savivaldybių skolinimosi limitai; Balansavimas; Bendrosios dotacijos; Specialiosios tikslinės dotacijos; Municipalities’ budgets; Budget formation principles; Fiscal revenue; Non-fiscal revenue; Assignations; Borrowing limits for municipalities; Subsidies; Balancing; Borrowing; Limits for municipalities.

ENLocal autonomies in Lithuania passed period of huge changes, this forms the necessity to evaluate municipality budgets revenue and budget usage problems, what can arise for nowadays autonomies. Concept of nowadays municipal autonomies is formulated in European Municipality Charter, which was ratified in 1999 m. 22nd of June by Lithuanian Parliament, allowing certain financial and activity independence. Paper aims to reveal problems of municipality budget formation based on theoretical literature analysis encompassing the main principles of budget formation. Aiming to evaluate importance of municipality budgets, relation between country's budget and municipalities' budget is analyzed for Lithuania and other countries. During analysis the main parts of budget revenue and their formation problems are presented. Analysis of municipalities' budgets is closely related with budgetary expenditures and problems of municipalities' borrowing. Research methods used in the paper - systematic and comparative academic literature analysis, statistical data analysis. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14676
Updated:
2018-12-17 12:13:00
Metrics:
Views: 64    Downloads: 41
Export: