Library Management

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Library Management
In the Book:
Summary / Abstract:

LT[...] Bibliotekų vadyba kaip studijų disciplina palyginti neseniai tapo „privaloma“ bibliotekininkystės srities studijų programų dalimi. Ji siejama su bibliotekų kaip socialinių organizacijų valdymu ir priklauso nuo bibliotekinių procesų, tačiau nėra priskiriama prie branduolio žinių ir įgūdžių, nuo kurių prasidėjo bibliotekininkystės kaip specifinės profesinės veiklos (amato) raida. Nepaisant to jau daugiau nei dešimtemtį įvairiose pasaulio šalyse bibliotekų vadyba yra tarp būtinų bibliotekininkystės ir informacijos studijų programos disciplinų. Tai pripažįsta ir praktikai, ir edukatoriai. Tokį sutarimą sąlygojo bibliotekininkystės studijų programų perėjimas nuo profesinio (į praktinį darbą arba amatą orientuoto) mokymo prie labiau akademinio, intelektualaus išsilavinimo. Kita priežastis – jauni specialistai turi daugiau galimybių įsidarbinti, tokiose srityse kaip finansai, teisė, viešasis administravimas ir konsultavimo verslas, kur reikia specialių informacinės veiklos žinių. Dėl to pastarajame dešimtmetyje iš tradicinės bibliotekininkystės išsivystė nemažai naujų specializuotų studijų programų, tokių kaip informacijos valdymo, verslo informacijos valdymo ir pan. Jos dažniausiai teikiamos, bendradarbiaujant su verslo, ekonomikos, technologijų ir pan. institutais ar katedromis. Nors vieningą ir visiems tinkamą bibliotekų vadybos studijų programą sukurti neįmanoma, tačiau nebaigtinis įvairių vadybos žinių žemėlapis bibliotekininkystės studijoms, sukurtas ekspertų “smegenų šturmo” būdu leidžia pasirinkti tinkamą kombinaciją. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe article was prepared in the framework of the project of the EU Socrates programme “Studies of Library and Information Science in Europe” coordinated by Denmark’s Royal School of Library and Information Science. Electronic version of the project Abstract is available at: http://biblis.db.dk/Archimages/423.12.05.pdf Library management as a subject of studies just recently became a mandatory subject of library educational programmes. It is linked with management of libraries as social organisations and depends on librarian processes, however, is not listed among core knowledge and skills that gave a start to evolution of librarianship as specific professional activities. Nevertheless, library management has been a compulsory subject in library and information sciences in various countries for over a decade. This has been recognised by practicians and educators. The consensus was condition to the transition of educational programmes of library sciences from vocational training to a more academic and intellectual education. Another reason is that young specialists have more opportunities to find jobs in fields, such as finances, law, public administration or consultative business that require the specific know-how of information activities. That led to transformation of traditional librarianship into a number of specialised educational programmes, such as information management, business information management, etc. over the past decade. They are often provided in cooperation with business, economic, technological and similar institutes or departments.

ISBN:
8774152920
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/146
Updated:
2013-09-29 15:00:07
Metrics:
Views: 49
Export: