Eutanazija ir padėjimas nusižudyti: kriminalizavimo ir baudžiamosios atsakomybės problemos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Eutanazija ir padėjimas nusižudyti: kriminalizavimo ir baudžiamosios atsakomybės problemos: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2008.
Pages:
206 p
Notes:
Disertacija rengta 2003-2008 metais Vilniaus universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2008. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Euthanasia and assisted suicide: problems of criminalization and criminal responsibility Vilnius : [Vilnius University], 2008 29 p
Summary / Abstract:

LT2003 metais įsigaliojęs Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas įtvirtina naują nusikaltimo sudėtį nusikaltimų žmogaus gyvybei skyriuje – Padėjimas nusižudyti (BK 134 str.). Iki šiol nėra baudžiamųjų bylų, nagrinėtų remiantis šiuo straipsniu. Disertacijoje aiškinamasi, kodėl taip yra, atskleidžiamas nevienprasmis 134 straipsnio reglamentavimas. Disertacijoje pateikiamas įvairių eutanazijos formų baudžiamasis-teisinis vertinimas. Darbe kritikuojama savanoriškos aktyvios eutanazijos išimtiniais atvejais ir padėjimo nusižudyti kriminalizacija žmogaus teisių aspektu, aptariama teisės mirti problematika. Disertacija yra tarpdisciplininio pobūdžio: eutanazijos ir padėjimo nusižudyti kriminalizavimo problema nagrinėjama remiantis ne tik baudžiamosios teisės, bet ir kitų teisės šakų bei kitų mokslų teiginiais. [LMT]

ENNew Criminal Code of the Republic of Lithuania, which came into effect in year 2003, fixed new constitution of a criminal in section of criminals against human life – Helping to commit a suicide (CC Art. 134). None criminal case has been judged on the basiss of this article so far. The thesis examines the reasons for this and discloses equivocal regulations in regards to this article. The work delivers criminal-legal evaluations on various forms of euthanasia. The thesis criticizes the criminalisation of voluntary active euthanasia in exceptional cases and helping to commit suicide from the perspective of human rights, and discusses problems related to the right to die. The thesis is interdisciplinary work: euthanasia and helping to commit suicide are not analysed on the basiss of criminal law only, it involves statements of other legal branches and other sciences.

Subject:
Related Publications:
Eutanazijos terminų vartojimo bioetikoje bei teisėje problematika Lietuvoje / Andrius Narbekovas. Jurisprudencija. 2008, Nr. 12 (114), p. 27-35.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14395
Updated:
2014-02-07 20:09:06
Metrics:
Views: 70
Export: