Abstract Meanings of the English Phrasal Verbs with the Postverb "up" and their Equivalents in Lithuanian

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Abstract Meanings of the English Phrasal Verbs with the Postverb "up" and their Equivalents in Lithuanian
In the Journal:
Žmogus kalbos erdvėje. 2005, 4, p. 94-103
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Anglų kalbos fraziniai veiksmažodžiai ir jų ekvivalentai lietuvių kalboje; English phrasal verbs and their equivalents in Lithuanian.
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos anglų kalbos analitinių veiksmažodžių, tokių kaip grow up ‚užaugti‘, sew up ‚užsiūti, antrasis komponentas postverbas up bei jo ekvivalentai lietuvių kalboje (priešdėlis už-) abstrakčių leksinių veiksmažodžio reikšmių aspektu. Anglų kalbos analitinį darybos būdą lietuvių kalboje atitinka priešdėlinės (sintetinės) veiksmažodžių konstrukcijos. Postverbas up bei jo reguliarus atitikmuo priešdėlis už- straipsnyje tyrinėjami kaip produktyvios žodžių darybos priemonės. Pastarųjų kilmė iš erdvinių prieveiksmių ir/ar prielinksnių ir funkciniai panašumai aspektualumo srityje leidžia daryti prielaidas apie postverbo up bei priešdėlio už- ekvivalentiškumą, pvz. run up – užbėgti (viršun), burn up – uždegti. Gretinamuoju metodu bandyta įrodyti, jog lietuvių kalbos priešdėliui, kaip ir postverbui up, būdingos tos pačios semantinės funkcijos (gebėjimas reikšti veiksmo būdus) bei šie gali būti laikomi ekvivalentiškais. [Iš leidinio]

ENThis article analyses analytical (phrasal) verbs of the English language of the type grow up‚ sew up with the second component being the postverb up and their equivalent in the Lithuanian language (the prefix už-) in regard to abstract lexical meanings of the verbs. In Lithuanian, the construction corresponding to the English language’s analytical (phrasal) verb formation is the use of a prefix (synthetic) verb formation. The postverb up and its regular equivalent in Lithuanian (the prefix už-) are discussed in the article as productive word-formation devices. Their origin as adverbs/prepositions and their functional similarity in terms of designated verb aspect lead to the conclusion that there is an equivalence between the postverb up and the prefix už-, e.g. run up – užbėgti (viršun), burn up – uždegti. By use of the comparative method the article attempts to show that the Lithuanian prefix už- and the English postverb up have the same semantic functions (capacity to express a certain type of action) and that they may be considered equivalents.

ISBN:
9986197988
Related Publications:
Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1439
Updated:
2018-12-20 23:04:49
Metrics:
Views: 66    Downloads: 4
Export: