Sprawnosc ortograficzna przyszlych polonistow : (na podstawie badan prowadzonych wsród studentów I roku filologii polskiej Wilenskiego Uniwersytetu Pedagogicznego)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Sprawnosc ortograficzna przyszlych polonistow: (na podstawie badan prowadzonych wsród studentów I roku filologii polskiej Wilenskiego Uniwersytetu Pedagogicznego)
Alternative Title:
  • Būsimųjų polonistų taisyklingos rašybos gebėjimai: (remiantis Vilniaus pedagoginio universiteto Lenkų filologijos katedros I kurso studentų darbų tyrimais)
  • Skills in orthography of the future graduates of the department of Polish philology: (on the basis of the research carried out among the first year students of the department of Polish philology in Vilnius Pedagogical University
Keywords:
LT
Lenkų kalba / Polish language; Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašomas Vilniaus pedagoginio universiteto Lenkų filologijos katedros pirmakursių rašybos gebėjimų tyrimas. Kaip tiriamoji medžiaga pasirinkti diktantai, reguliariai rašomi pirmaisiais studijų metais, ir kiti darbai, atlikti per lenkų kalbos aprašomosios gramatikos ir kalbos kultūros kursus. Surinktos medžiagos analizė liudija, kad studentų gebėjimai iš rašybos nėra patenkinami. Daugiausia problemų kelia žodžių rašyba, pagrįsta konvenciniu principu. Klaidos daromos tais atvejais, kai reikia nuspręsti, ar žodis su dalelyte / priešdėliu rašytinas kartu ar atskirai, didžiąja ar mažąja raide. Pastaraisiais metais vis labiau pastebimas polinkis lenkiškai rašybai taikyti lietuvių kalbos taisykles, pavyzdžiui, dalelytę "ne" jungti prie veiksmažodžio, taip pat prie esamojo ir būtojo laiko padalyvių; tautybių pavadinimus rašyti mažąja raide; didžiąja raide pradėti tik pirmąjį įstaigų, institucijų, organizacijų sudėtinių pavadinimų žodį. Kelia nerimą faktas, kad vis dažniau klaidingai parašomi žodžiai, kurių rašyba pagrįsta istoriniu principu. Tirtoje medžiagoje taip pat pasitaikė klaidų, kurių priežastis -- kitoks nei bendrinės lenkų kalbos kai kurių balsių tarimas Lietuvos lenkų kalboje.Reikšminiai žodžiai: Polonistai; Rašybos gebėjimai; Lietuvių kalbos taisyklės; Lietuvos lenkų kalba; Rašybos taisyklės; Polonists; Skills in orthography; Litrhuanian language rules; Polish language spoken in Lithuania; Spelling.

ENThe aim of the article is to evaluate the orthographical skills of the first year students of Polish at Vilnius Pedagogical University. As the source for the research have been used dictations, written regularly by the first year students, and other tasks done during descriptive grammar and culture of language lectures. The analysis of the collected data allows to grate the orthographical skills as poor. The greatest problems are caused by the orthography of the words that have conventional spelling. These include the mistakes of the word forms spelled as one word or as separate words, the problems of capitalization. The rules of the spelling used in Lithuanian are being transferred to Polish, for example the particle no occurring before the verb is spelt as one word with the verb as well as when it occurs before the other verbal forms; the names of nationalities are not capitalized, only the first letter of the names of institutions and organizations consisting of a number of words is capitalized. It is worrying that more and more frequently the words which spelling is based on the historically accepted conventions are misspelled. The material used for the research also contains mistakes that occur because of the regional difference in pronunciation of certain sounds in the Polish language spoken in Lithuania. [From the publication]

ISBN:
9955-20-046-4
Related Publications:
Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1422
Updated:
2013-04-28 15:29:07
Metrics:
Views: 38
Export: