Emigranto novelistika mūsų literatūros lauke

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Emigranto novelistika mūsų literatūros lauke
Alternative Title:
Short stories of an emigrant writer in the context of Lithuanian literature
In the Journal:
Colloquia. 2005, 13, p. 131-141. Icchokas Meras: žinomas ir nežinomas meistras
Keywords:
LT
Viduklė; Lietuva (Lithuania); Migracija / Migration; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Literatūros teorija ir kritika / Literary science and criticism; Mitologija / Mythology; Nusikaltimai žmogiškumui / Crime against humanity.
Summary / Abstract:

LTŠio sociokritinio etiudo tikslas yra patyrinėti, kaip konkretūs literatūros tekstai (penkios Icchoko Mero novelių knygos) yra interpretuojami savo meto kontekste, kiek adekvačiai suvokiami pasirodymo metu ir kokios tai turi įtakos atskiro žanro raidos niuansams. Temą suaktualina ir dabartinė lietuvių mažosios prozos situacija: pastaruoju dešimtmečiu lietuvių novelės žanras išgyveno nuosmukį. I. Meras – mažosios formos meistras, bet po emigracijos į Izraelį 1972 m. jo pavardė visiškai dingo iš literatūros akiračio tėvynėje ir ėmė egzistuoti tik egzodo literatūros lauke. 1995 m. Čikagoje pasirodė nauja apsakymų knyga „Apverstas pasaulis”, parašyta Izraelyje. Straipsnio analizės centras – jos pagrindu Lietuvoje išleistas naujais kūriniais papildytas rinkinys „Stotelė vidukelėj” (2004). I. Meras iš esmės yra retrospektyvus ir retroaktyvus vaizduotojas, kas apskritai būdinga emigracijos rašytojams. Emigracija, kaip ir holokaustas, yra trauminė patirtis, velkanti didelę praeities naštą. 7-tajame dešimtmetyje dėl ideologinių priežasčių buvo per mažai akcentuotas I.Mero formos novatoriškumas. Rašytojo paskutinė knyga Stotelė vidukelėj puikiai įsikomponuoja į dabartinės lietuvių mažosios prozos panoramą. Ypač patrauklūs knygos bruožai – atrama mitinėje tradicijoje; karo patirtis per nekaltą vaiko žvilgsnį; praeities traktavimas be ideologinio antagonizmo ir su pabrėžta tolerancija bei šypsena; kasdienybės su transcendencijos blyksniais vaizdavimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Novelės žanras; Egzodas; Etninis identitetas; Mito poetika.

ENThe aim of this socio-critical study is to examine how certain works of literature (five short-story books by Icchokas Meras) have been interpreted in the context of their times, how adequately they have been perceived at the time of their publication, and what effect it has had on the evolution of the certain genre. Meras is a master of small prose, but since his emigration to Israel in 1972 his name completely disappeared from the Lithuanian literary scene, and he remained known as a writer only in exodus literature. This article focuses on the collection of short stories Stotelė vidukelėj (The Half Way Stop) published in Lithuania in 2004. The book was based on a collection of short stories written by Meras in Israel and published in Chicago in 1995 and fits into the context of the modern Lithuanian small prose perfectly well. The use of the mythological tradition for the basis of the work, representation of the war experience through the eyes of an innocent child, interpretation of the past without ideological antagonism and with remarkable tolerance and a smile, and depiction of the experience of the transcendental in daily life routine are particularly attractive features of the book. [From the publication]

ISBN:
995547596X
ISSN:
1822-3737
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1420
Updated:
2020-03-05 13:58:57
Metrics:
Views: 61    Downloads: 11
Export: