Tekstų alibi

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tekstų alibi
In the Journal:
Metai. 2005, Nr. 2, p. 93-101
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Proza; Postmodernizmas; Vertybės.
Keywords:
LT
Postmodernizmas / Postmodernism; Proza / Prose.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariamas 2004-ųjų vasarį pasirodęs Petro Dirgėlos romanas "Alibi knygos", epilogiškai užsklendžiantis keturių tomų veikalo "Karalystė. Žemės keleivių epas" romanų ciklą. Romanas apjungia istorinės situacijos refleksiją, susieja pažintinį, etinį ir politinį diskursą. Tai valstybės kosmogonija, analizuojant makroistorinius procesus. "Žemės keleivių epe" regima savarankiška intelektualinė koncepcija, grindžiama Jūros simbolika, valstybingumo pavidalų raida ir tautinė savimonės žvalgymais. "Karalystė" - išskirtinio masto romanų ciklas, kuris kalba apie universalijas, apie visuotinus dalykus, apie valstybės gyvavimo kelią ir tautinės bendruomenės kryžkeles. Tokio veikalo, be gailesčio tyrinėjančio aksominių revoliucijų metamorfozes, nėra sukurta nė vienoje buvusio socialistinio lagerio šalyje. Tai lietuvių prozos alibi. Epe aptinkamas konceptualumo branduolys, apie kurį nuolat suksis ir plėtosis žmogaus egzistencinės dramos tyrinėjimas Dirgėlos prozoje: universalusis biblinis matmuo (nuodėmė, nukryžiavimas, Paskutinis teismas); žmogus ir valstybė; religijos neliečiamybė; tautinės savimonės orbita; Lietuvos vaizdavimas kitų tautų kontekste; pasakojimo laikų kaitaliojimo funkcija; tragedijos suvokimas. Nepriklausomybės erozijos vaizdais užsidaro I-IV tomo ratas. Trijuose "Karalystės" tomuose tyrinėjama, kaip gležnos nepriklausomybės kūne išsikerojo korupcinio, šešėlinio kapitalizmo liga, o Lietuva tapo įpainiota į pasaulio finansų ir komunikacijų tinklą. "Alibi knygose" skaudžiai ironiškai atskleidžiama šių procesų pateisinimo ir įteisinimo atomazga.

ENThe review discusses the “Alibi Knygos” novel by Petras Dirgėla, published in February 2004, which serves as an epilogue to the cycle of four novels "Karalystė. Žemės Keleivių Epas". The novel covers the reflection of the historical situation, relates the cognitive, ethical and political discourse. That is a state cosmogony, by analyzing the macro-historical processes. "Žemės Keleivių Epas" shows the self-sufficient intellectual concept, based by the symbolism of the Sea, the development of statehood and insights of national self-perception. "Karalystė" is a cycle of novels of an exceptional scope, which discusses the universal things, the life path of the state and the crossroads of a national community. No country of the former socialist camp has such an opus, which would unabashedly examine the metamorphoses of velvet revolutions. That is the alibi of Lithuanian prose. The epic discusses the nucleus of conceptuality, around which the examination of the existential drama of a human being in Dirgėla’s prose will continuously revolve and develop: the universal Biblical dimension (sin, crucifixion, the Great Judgment); the man and the state; immunity of the religion; the orbit of national self-perception; depiction of Lithuania in the context of other nations; the function of changing of time of narration; perception of tragedy. The circle of volumes I – IV closes with the images of corrosion of independence. The first three volumes of "Karalystė" examine the spread of the disease of corruption and shadow capitalism in the body of fragile independence and Lithuania’s involvement into the global finance and communications network. "Alibi Knygos" painfully, yet ironically reveals the resolution of the justification and legitimation of the processes.

ISSN:
0134-3211
Subject:
Related Publications:
Istorijos dabartis (Petro Dirgėlos Benamių knygose) / Ernesta Juškėnaitė. Teksto slėpiniai. 2007, Nr. 10, p. 34-56.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1419
Updated:
2013-04-28 15:29:06
Metrics:
Views: 43
Export: