Drausminis procesas Lietuvos, Prancūzijos ir Kanados pataisos įstaigose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Drausminis procesas Lietuvos, Prancūzijos ir Kanados pataisos įstaigose
Alternative Title:
Disciplinary process in penitentiary institutions of Lithuania, France, Canada
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2008, Nr. 2 (104), p. 101-108
Keywords:
LT
Drausminis procesas pataisos įstaigose; Drausmės komisija; Drausmės pažeidimas.
EN
Disciplinary process in penitentiaries; Disciplinary violation; Penalties.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atliekama Lietuvos, Prancūzijos ir Kanados drausminių procesų pataisos įstaigose lyginamoji analizė. Drausminį procesą pataisos įstaigose mokslinėje literatūroje tyrinėjo J. Blaževičius, J. P. Céré, M. Herzog-Evans’as, M. Kabundi, tačiau Lietuvos, Prancūzijos ir Kanados drausminių procesų lyginamoji analizė atliekama pirmą kartą. Straipsnyje lyginamuoju metodu nagrinėjami Lietuvos, Prancūzijos ir Kanados drausminiai procesai ir jų reglamentacija, pateikiami kiekvieno jų pranašumai ir trūkumai. Taip pat analizuojamos šių valstybių nuteistų pažeidėjų procesinės garantijos drausminio proceso metu, kurias turi užtikrinti pataisos įstaigos administracija. Atkreipiamas dėmesys į nuteistojo teisę drausminio proceso metu turėti savo advokatą. Atlikta Lietuvos, Prancūzijos ir Kanados drausminių procesų lyginamoji analizė atskleidžia, kad Lietuvos pataisos įstaigose bausmę atliekantys nuteistieji turi mažiau galimybių tinkamai naudotis savo teisėmis, įtvirtintomis tarptautiniuose ir nacionaliniuose teisės aktuose, nepakankamai užtikrinamos nuteistųjų asmenų procesinės garantijos drausminio proceso metu. [Iš leidinio]

ENNot long ago methods applied to maintain discipline and disciplinary punishments in penitentiaries hardly attracted the attention of the society, however, the situation started changing during the last years. The states started paying more attention to penitentiaries as well as to the processes taking place inside. The article analyzes the disciplinary process in penitentiaries. The aim of the article is to analyze and compare the disciplinary process existing in the penitentiaries of Lithuania, France, Canada, their advantages and disadvantages, to analyze the rights of the parties of the disciplinary process, present the concept of the disciplinary process in penitentiaries. The first point analyzes the conception of the disciplinary process in penitentiaries. The author provides his concept of the disciplinary process in penitentiaries, distinguishes the stages of the disciplinary process. It is analyzed what advantages and disadvantages each of the disciplinary process in Lithuania, France, Canada has, which one better ensures the possibilities of the convict to the fair trial, the possibility to receive the lawyer’s assistance.The author thinks, evaluating the tendencies of the last years in the field of penalty execution, the disciplinary process in the penitentiaries becomes more objective and clear, the function of penalty prescription moves from the range of the heads of the penitentiary to the competence of the Disciplinary Commission. After analyzing of the disciplinary process in Lithuania, France, Canada the hypothesis brought in the article confirms that the variety of the disciplinary processes in those countries provides different possibilities to the procedural warranties of the convicts during the disciplinary process. In the end of the thesis there are conclusions and suggestions. The author offers, improving the law base of the field of the Lithuanian penalty execution, a certain list of disciplinary violation actions as well as certain sanctions for the disciplinary violation, i.e. in what cases a certain sanction could be applied, should be made. As well as to establish the term, which ensures a possibility to the convict to prepare for defense during the disciplinary process properly. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Europos Komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą veikla, susijusi su įkalinimo įstaigų inspektavimu / Aleksandras Gončarko. Bausmių vykdymo sistemos teisinis reguliavimas ir perspektyvos Lietuvos Respublikoje. Vilnius: Vaibra, 2010. P. 23-38.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14176
Updated:
2018-12-20 23:16:33
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: