Kauno karo komendantūros tautinio darbo batalionas 1941 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno karo komendantūros tautinio darbo batalionas 1941 metais
Alternative Title:
National labour guard battalion of the Kaunas military commandant's office in 1941
In the Book:
Lietuva Antrajame pasauliniame kare / sudarė Arvydas Anušauskas, Česlovas Laurinavičius. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2007. P. 249-284
Keywords:
LT
20 amžius; Nacių okupacija; Kaunas; Karo komendantūra; Tautinio darbo batalionas; Laikinoji vyriausybė.
Summary / Abstract:

LTTautinio darbo apsaugos (TDA) batalionas - vienintelis lietuviškas dalinys, suformuotas Vokierijos-SSSR karo pradžioje ir veikęs iki karo pabaigos. Per visą karo laikotarpį keitėsi tik bataliono pavadinimas. Vokietijai kapituliavus, 1945 m. gegužės 8 d. batalionas kartu su buvusiomis Kuršo grupuotėje vokiečių dalimis pateko į sovietų nelaisvę. Batalioną formavo Lietuvos laikinosios vyriausybės įsteigta Kauno karo komendantūra. Jis pradėtas formuoti 1941 m. birželio 28 d., vokiečiams įsakius nedelsiant nuginkluoti ir paleisti lietuvių sukilėlių, dar vadintų partizanais, būrius. Batalionas buvo formuojamas iš savanorių. Tikėtasi, kad TDA batalionas taps atkuriamos Lietuvos kariuomenės užuomazga, tačiau vokiečiai tuoj pat jį panaudojo savo tikslams, ir per visą karo laikotarpį batalionas buvo visiškai priklausomas nuo vokiečių. Atsakyti į klausimą, kodėl būtent batalionas buvo panaudotas žudynėms vykdyti, vargu ar įmanoma, nes apie tai išlikusių dokumentų labai mažai. Lietuviams šis klausimas labai skaudus. Kažin ar tai išsiaiškins ir istorikai. Kita vertus, Vilniuje ir jo apylinkėse taip pat vyko panašios akcijos, tačiau ten formuojami iš buvusio 29-ojo ŠTK lietuvių karių daliniai buvo panaudoti tik pagalbinėms funkcijoms. Todėl, matyt, daugiau svarstytinas klausimas, kodėl nebuvo ryžtingai pasipriešinta tokiam žingsniui. [Iš leidinio]

ENThe National Labour Guard (Tautinio darbo apsauga-TDA) Battalion was the only Lithuanian unit formed at the beginning of German-USSR War, which operated until the end of the war. During the entire period of the war only the battalion's name changed. On 8 May 1945, after Germany announced its capitulation, almost the entire battalion together with the German Army Group Courland became Russian prisoners. The Kaunas Military Commandant's Office founded by the Lithuanian Provisional Government created the battalion. It began to be formed on 28 June 1941 after the Germans ordered the immediate disarming and disbanding of the units, which were still being called partisan units, of the Lithuanian Uprising. The battalion was created from volunteers. It was hoped that the TDA Battalion would become the nucleus of the restored Lithuanian army but the Germans immediately used it for their own purposes and the battalion was completely subordinate to the Germans during the entire period of war. It is nearly impossible to answer the question of why it was precisely this battalion that was used to carry out massacres since there are very few surviving documents about this. This question is very painful for Lithuanians. Who knows whether historians will be able to settle it. On the other band, similar actions also occurred in Vilnius and its environs but the Lithuanian military units formed from the former 29th Light Infantry Corps (Šaulių teritorinis korpusas-ŠTK) were only used for auxiliary functions. Therefore the question of why there was no strong résistance to such a step should be debated. [From the publication]

Related Publications:
1941 m. Birželio sukilimas: fenomeno pažinimo ir vertinimo pro blemos / Dainius Noreika. Acta historica universitatis Klaipedensis. 2016, t. 32, p. 144-178.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14165
Updated:
2013-04-28 17:55:07
Metrics:
Views: 14
Export: