Ar mane dar prisimenat?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ar mane dar prisimenat?
In the Journal:
Krantai. 2005, Nr. 3, p. 4-7
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTPradingusios senųjų baltų būties nostalgija nuspalvinti Klaipėdos krašto dailininkės Evos Labutytės (1938-2003) grafikos ir akvarelės darbai. Straipsnyje, remiantis buvusio Klaipėdos mokytojų instituto lituanistinių disciplinų dėstytojo, o vėliau IX vidurinės mokyklos direktoriaus Stepono Skeivio asmeniniame archyve saugomais E. Labutytės laiškais ir ikonografine medžiaga, pabrėžiamos dvasinės dailininkės sąsajos su Mažąja Lietuva, jos kūrybos simbolika ir koloritas, perteikiantis šio krašto kultūrinio palikimo reikšmę, išryškinami E. Labutytės asmenybės bruožai. Evos Labutytės grafika, ekslibrisai, akvarelės - dvasinės šviesos, kurią dailininkės vaizduotėje emanuoja Mažoji Lietuva, prisiminimas, nuolatinis, ilgesiu alvantis išgyvenimas. Jos grafikos motyvai - Mažosios Lietuvos kūrybinių galių jėgos ir unikalumo simboliai. Pirmiausia tai kultūros puoselėtojų portretai: "Martynas Mažvydas", "Liudvikas Rėza", "Vydūnas" (visi trys - 1971), "Kristijonas Donelaitis", "Ieva Simonaitytė" (abu - 1973) ir kt. Ievos Simonaitytės tema, regis, buvo artimiausia dailininkei - prie jos grįžta ir grįžta. Dailininkė laikė save skalvių palikuone, istorijos sutemose ieškojo senųjų prūsų šešėlių. Analogiškas liūdesio, atminties, kaltės asociacijas sugestionuoja Mažosios Lietuvos miestų ir miestelių siluetai, peizažo ženklai. Apskritai jos kūrybai būdinga simbolikos trauka: ne vienas jos darbas sukomponuotas kaip supoetinta, stilizuota simboliškai sureikšmintos realijos raiška. Todėl nevaržomą jausmo atsivėrimą saisto simbolių logika, racionaliai kryptinga raižinio visumos mintis.Reikšminiai žodžiai: Ieva Labutytė, Mažoji Lietuva, grafika, akvarelės, motyvai, simboliai.

ENLithuania Minor, a land by the Nemunas and the Prieglius, embodies the origin of Lithuanian culture. Here in the 16th century, the first Lithuanian book, Martynas Mažvydas' "Katekizmas" ("Catechism") saw the light, here the first grammar of the Lithuanian language was published; the first books of psalms and songs, and the first Lithuanian poem were issued; the first Lithuanian dictionary was compiled; here the collection of Lithuanian folklore was started, the first Lithuanian newspapers came out. The crystallization of Lithuanian culture, thanks to which Lithuania was able to hold independently to the identity of the Christian Europe, has paid a terrible price - Lithuania suffered heavy losses, and the old local inhabitants - various tribes of the Baitsperished. On this land, by fighting and uniting, Lithuanian and German experience and traditions came into contact. The strain of the fight is one of historical factors that formed Lithuanian sovereignity. Lithuania Minor is alive in the memory of the Lithuanian nation and in the works of its artists. The aura of values coming from the past and nostalgia for the lost Baltic world illuminate the works of graphic arts and watercolors by Eva Labutytė (1938-2003). On the basis of Labutytė's letters and iconographical material stored in the personal archive of Steponas Skeivys, the emphasis is laid on the artist's spiritual contacts with Lithuania Minor, the symbolism and coloration of her creation, which convey the importance of cultural heritage of this region, and on the traits of Eva Labutytė personality. [From the publication]

ISSN:
0235-6384
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1416
Updated:
2018-12-17 11:34:20
Metrics:
Views: 41    Downloads: 3
Export: