Įvykis, iššūkis ar senų tiesų patvirtinimas? : keletas pastabų apie Neringos Abrutytės poeziją, su teorinėmis digresijomis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įvykis, iššūkis ar senų tiesų patvirtinimas?: keletas pastabų apie Neringos Abrutytės poeziją, su teorinėmis digresijomis
Alternative Title:
Event, challenge or affirmation of old truths? Some remarks about the poetry of Neringa Abrutytė, with theoretical digressions
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2005, t. 42, p. 189-195. Naujoji lietuvių literatūra
Keywords:
LT
Neringa; Lietuva (Lithuania); Postmodernizmas / Postmodernism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama poetės Neringos Abrutytės (g. 1972) kūryba. Abrutytė pačiame eilėraštyje atvirai deklaruoja ir reflektuoja savo kuriamos poetikos naujumą, unikalumą ir pastangą paneigti lietuvių poezijos tradiciją. Tad keliamas klausimas, ar šios deklaracijos iš tikro žymi poetikos ir poezijos sampratos lūžį, ar tėra dar vienas avangardinio maišto variantas. Taip pat svarstoma, kokiais būdais poetė bando formuoti savo poziciją literatūros lauke ir ką šie būdai pasako apie poeto vaidmenį ir statusą posovietinėje Lietuvoje. Aptariami ir kai kurie poetikos bei teoriniai klausimai (nuoširdumo iliuzijos kūrimo, estetinės vertės dinamikos). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Šiuolaikinė lietuvių poezija; Autolegitimacija; Sakymo strategija; Postmodernizmas.

ENThis article discusses the creative work of poet Neringa Abrutytė, (born 1972). In her poems Abrutytė declares openly the newness and uniqueness of her poetic vision and reflects on her efforts to negate the traditions of Lithuanian poetry. This raises the question of whether this declaration truly represents a break with previous conceptions of poetics and poetry, or whether it is yet another form of avant garde rebellion. The article also discusses the methods the poet uses to try to achieve a position in the literary field and what these methods say about the poet’s role and status in post-Soviet Lithuania. Some issues of poetics and some theoretical issues are discussed (e.g. creation of an illusion of sincerity, the dynamics of aesthetic value).

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
The Art of the unpoetic poem: trends in post-soviet Lithuanian poetry / Brigita Speičytė. Transitions of Lithuanian postmodernism : Lithuanian literature in the post-Soviet period / edited by Mindaugas Kvietkauskas. Amsterdam: Rodopi, 2011. P. 323-347. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2011.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1412
Updated:
2018-12-17 11:34:18
Metrics:
Views: 53    Downloads: 14
Export: