Daina ir atlikimas: santykio variantai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Daina ir atlikimas: santykio variantai
Alternative Title:
A Song and Its Performance: Versions of the Relationship
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2005, 29, p. 125-134
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvių tautosakos ir etninės muzikos publikacijos; Mažoji Lietuva; Lietuviškos spaudos draudimo metai; Leidinių reikšmė Didžiosios Lietuvos kultūrai.
Keywords:
LT
Leidinių reikšmė Didžiosios Lietuvos kultūrai; Muzika / Music; Mažoji Lietuva; Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas liaudies dainos ir jos atlikimo santykis, taip pat jo esminės savybės, išryškėjančios apmąstant dainos gyvavimo būdą. Remiantis tautosakos medžiaga, išskiriami ir apibūdinami pagrindiniai dainos ir atlikimo santykio variantai. Plačiau yra apsistojama prie „koliažo“, kuris šiame tyrime traktuojamas kaip gatavų melodijos ir teksto elementų kombinavimas. Dainos ir atlikimo santykis yra keleriopas. Straipsnyje išskirti trys esminiai jo variantai, nusakantys dainos gyvavimo užtikrinimo logines galimybes. Tai: 1) pavyzdžio kartotė; 2) naujo kūrinio kūrimas, arba „išradimas“, ir 3) gatavų melodijų ir teksto elementų kombinavimas. Trečiasis variantas ypač būdingas vėliau užrašytoms dainoms. Tai dainos, retai aptinkamos „klasikinių“ variantu pavidalu, jų žanrinės charakteristikos neryškios, todėl susiduriama su jų klasifikavimo problemomis. Tyrinėjime, remiantis vienos pateikėjos dainų masyvu, išskiriami būdingiausi penki įvairių melodijos ir teksto elementų kombinavimo būdai. Pasirinkta teorinė perspektyva gali būti taikoma ir toliau plėtojama tiriant daug didesnius medžiagos masyvus. Žodžiai raktai: muzikinis folkloras, liaudies daina ir atlikimas, naujos atlikimo apraiškos, teksto ir melodijos kombinacijos.

ENThe article discusses the relationship between a folk song and its performance as well as the fundamental attributes revealed while contemplating on a song existence method. On the basis of folklore materials, the essential song and performance relationship versions are revealed. A “collage”—which is treated in this analysis as combination of a prepared melody and textual elements. The relationship between a song and its performance varied. The article accentuates three essential versions that outline logical possibilities of song existence. These are: 1) repetition of an example; 2) creation or invention of a new song, and 3) combination of ready melodies and texts. The third version is especially characteristic to recorded songs. These are songs that are rarely found in the classical form, their genre characteristics are obscure, and thus they face classification difficulties. On the basis of one presenter’s array of songs, five most characteristic methods for combining melody and text were determined. The chosen theoretical perspective may be applied and further developed while analysing greater arrays of material. Keywords: musical folklore, folk song and performance, new manifestation of performance, combinations of text and melody.

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1408
Updated:
2018-12-17 11:34:18
Metrics:
Views: 34    Downloads: 2
Export: