Neregio paveikslas ir aklumo tema filatelijoje = The Image of the Blind Person and the Theme of Blindness in Philately

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Neregio paveikslas ir aklumo tema filatelijoje =: The Image of the Blind Person and the Theme of Blindness in Philately
Alternative Title:
Image of the blind person and the theme of blindness in philately
In the Journal:
Kūrybos erdvės. 2008, Nr. 8, p. 49-62
Keywords:
LT
Meno sociologija; Filatelija; Pašto ženklas; Neregiai; Akumas.
EN
Art Sociology; Philately; Post stamp; The Blind; Blindness; The Fine Arts.
Summary / Abstract:

LTNeregio paveikslas ir aklumo tema filatelijoje sudaro prielaidas įgyti daugiau žinių apie akluosius, jų potencines galimybes, reljefinį raštą, orientavimosi erdvėje ypatumus ir kartu formuoti pozityvų požiūrį į sutrikusios regos asmenis. Straipsnyje teorinio tyrimo metodais nustatomas neregio žmogaus vaizdavimas filatelijoje. Vaizduojamojo meno pavyzdžiai pašto ženkluose analizuojami kaip socialiniai fenomenai. Išryškinami meno ir visuomeninių reiškinių tarpusavio ryšiai. Atsisakant meno kritikos klausimų, pašto ženkluose, proginiuose vokuose vaizduojami objektai analizuojami meno sociologijos plotme, stengiantis įžiūrėti juose istorinės realybės atspindžių bei jų poveikį suvokiančiam žmogui. Nagrinėjamieji pašto ženklų pavyzdžiai, atspindintys aklumą ir neregius, sugrupuoti į savarankiškas temas. [Iš leidinio]

ENThe picture of the blind man and the theme of blindness in philately present a possibility for people to gain more knowledge about the blind, their potential capabilities, the Braille, and their orientation in the environment. Moreover, the paper aims to create a positive attitude towards vision impaired people and with the help of theoretical research methods investigates the implementation of the blind in philately. The examples of the contemporary art are analyzed as social phenomena. The paper presents the relationship between art and social events. Apart from art criticism, the objects in post stamps are analyzed through art sociology perspective and there is an attempt to detect the reflections of historic reality and their impact on a rational individual. The stamps on the theme of blindness are classified into independent groups. [From the publication]

ISSN:
1822-1076
Related Publications:
Aklojo elgetos paveikslas vaizduojamajame mene / Vytautas Gudonis. Kūrybos erdvės. 2012, Nr. 16, p. 72-83.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14005
Updated:
2018-12-20 23:16:28
Metrics:
Views: 7    Downloads: 2
Export: