Netradiciniai metodai ir mokymasis bendradarbiaujant specialiojoje mokykloje

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėNetradiciniai metodai ir mokymasis bendradarbiaujant specialiojoje mokykloje
Kita antraštėUntraditional methods and learning while cooperating in a special school
Autoriai
LeidinyjeLietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai . 2005, t. 19, kn. 2, p. 905-912
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTNetradiciniai metodai; Bendradarbiavimas; Bendradarbiavimo gebėjimai; Specialiosios mokyklos mokytojai; Aktyvaus mokymosi metodas
Santrauka / Anotacija

LTMokymosi bendradarbiaujant idėjos plėtojamos Lietuvoje ir teoriškai, ir praktiškai. Įrodyta, kad dauguma netradicinių ugdymo metodų skatina mokinius bendrauti ir bendradarbiauti, lengviau įgyti žinių ir mokėjimų. Kokios galimybės taikyti šiuos metodus specialiojoje (sutrikusio intelekto vaikams) mokykloje? Straipsnyje pateikti tyrimoduomenys rodo, kokie svarbūs aktyvaus mokymosi metodai ugdant sutrikusio intelekto mokinių gebėjimą bendradarbiauti [Iš leidinio]

ENIdeas of learning through cooperation are spread in Lithuania both theoretically and practically. It has been proven that the majority of non-traditional teaching methods encourage students to communicate and cooperate and to acquire knowledge and skills more easily. What are the possibilities to apply these methods in specialised schools (for children with intellectual disorders? The article provides research data which show how important active learning methods are in developing the ability of pupils with intellectual disorders to cooperate.

ISSN1392-0499
Mokslo sritisEdukologija / Education
Susijusios publikacijosMokymasis bendradarbiaujant / Margarita Teresevičienė, Genutė Gedvilienė. Vilnius : Garnelis, 1999. 133 p.
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/1391
Atnaujinta2018-12-20 23:04:45
Metrika Peržiūros: 5    Atsisiuntimai: 2