Netradiciniai metodai ir mokymasis bendradarbiaujant specialiojoje mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Netradiciniai metodai ir mokymasis bendradarbiaujant specialiojoje mokykloje
Alternative Title:
Untraditional methods and learning while cooperating in a special school
In the Journal:
Keywords:
LT
Specialusis ugdymas / Special education.
Summary / Abstract:

LTMokymosi bendradarbiaujant idėjos plėtojamos Lietuvoje ir teoriškai, ir praktiškai. Įrodyta, kad dauguma netradicinių ugdymo metodų skatina mokinius bendrauti ir bendradarbiauti, lengviau įgyti žinių ir mokėjimų. Kokios galimybės taikyti šiuos metodus specialiojoje (sutrikusio intelekto vaikams) mokykloje? Straipsnyje pateikti tyrimoduomenys rodo, kokie svarbūs aktyvaus mokymosi metodai ugdant sutrikusio intelekto mokinių gebėjimą bendradarbiauti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Netradiciniai metodai; Bendradarbiavimas; Bendradarbiavimo gebėjimai; Specialiosios mokyklos mokytojai; Aktyvaus mokymosi metodas.

ENIdeas of learning through cooperation are spread in Lithuania both theoretically and practically. It has been proven that the majority of non-traditional teaching methods encourage students to communicate and cooperate and to acquire knowledge and skills more easily. What are the possibilities to apply these methods in specialised schools (for children with intellectual disorders? The article provides research data which show how important active learning methods are in developing the ability of pupils with intellectual disorders to cooperate.

ISSN:
1392-0499
Related Publications:
Mokymasis bendradarbiaujant / Margarita Teresevičienė, Genutė Gedvilienė. Vilnius : Garnelis, 1999. 133 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1391
Updated:
2018-12-20 23:04:45
Metrics:
Views: 77    Downloads: 10
Export: