Besimokančiosios visuomenės link: komunikacijos ir informacijos specialistų tęstinio mokymo nuostatų įgyvendinimas Vilniaus universitete

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Besimokančiosios visuomenės link: komunikacijos ir informacijos specialistų tęstinio mokymo nuostatų įgyvendinimas Vilniaus universitete
Alternative Title:
Towards learning society: attitudes and implementation attempts of continuing education of communication and information specialists at Vilnius university
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2005, Nr. 30, p. 120-126
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Komunikacija / Communication; Suaugusiųjų mokymas / Adult education; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTŽinių visuomenes kūrimas yra globali šiuolaikine aktualija. Šiame procese neabejotinas komunikacijos ir informacijos specialistų – bibliotekų ir informacijos centrų, archyvų, muziejų darbuotojų – vaidmuo. Pasaulyje jų profesines kompetencijos tobulinimas yra įvairių lygmenų institucijų dėmesio centre, taip turėtų būti ir Lietuvoje. Nuolat ieškoma būdų, kaip efektyviai organizuoti šią veiklą, nustatyti pasiūlos ir paklausos santykį, svarstoma, kas tuo turėtų užsiimti. Vilniaus universitetas, naudodamasis įvairių šios srities subjektų patirtimi, intelektiniais, materialiniais, finansiniais ištekliais, sukūrė srities specialistų reikmes atitinkantį tęstinio mokymo modelį. Straipsnio tikslas – išnagrinėti informacijos ir komunikacijos specialistų tęstinio mokymo situaciją remiantis Vilniaus universiteto (VU) Komunikacijos fakulteto (KF) atvejo analize. VU KF šios srities specialistai rengiami akademiniu lygmeniu, o tęstiniam jų mokymui buvo įkurtas Bibliotekininkų tęstinio mokymo centras (BTMC). Straipsnyje keliami ir sprendžiami šie uždaviniai: taikant atvejo analizės, informacijos šaltinių, statistinės analizės mokslinio tyrimo metodus, aptarti šių specialistų tęstinio mokymo Europoje dimensiją Lietuvos politiką šiuo klausimu ir problemas, atskirų subjektų vaidmenis, pateikti svarbiausius veiklos rezultatus. Atliekant analizę remtasi VU KF Bibliotekininkų tęstinio mokymo centro, kuris įkurtas Atvirosios visuomenės instituto Budapešte iniciatyva, sukaupta patirtimi.Reikšminiai žodžiai: Tęstinis mokymas; Komunikacijos ir informacijos mokymas; Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University).

ENCreation of information society is a global present-day issue of central importance. The main role in this process is played by communication and information specialists – workers of libraries and information centres, archives and museums. Worldwide, the improvement of their professional competence is in the centre of attention, Lithuania should go the same road. Ways of effective organisation of this activity and establishing the ration of demand and supply are constantly sought; shareholders of the process have been discussed. Vilnius university, taking benefit of the experience of various subjects concerned as well as intellectual, material and financial resources, created a continuing learning model satisfying the needs of specialists concerned. The objective of the article is to study the situation of continuing learning of communication and information specialists on the basis of case analysis of the Faculty of Communication (FC) of Vilnius University. FC educates these specialists at the academic level and for the continuing learning of these specialists the Integrated Training Centre (BTMC) was established. The article formulates and solves the following tasks: by applying the research methods of case analysis and analysis of information sources and statistics, to discuss the European dimension of continuing learning of these specialists, Lithuania’s policy and problems related with this issue, roles of individual subjects and to present the main activity results. The analysis was based on the accumulated experience of the Integrated Training Centre.

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Tęstinis profesinis mokymasis : sankirtos ir prieštaros / Vaiva Zuzevičiūtė, Margarita Teresevičienė, Aušra Rutkienė. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. 2006, Nr. 40, p. 203-218.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/139
Updated:
2018-12-17 11:31:39
Metrics:
Views: 43
Export: