Ryšiai su visuomene valstybinėse institucijose : krizinė komunikacija (Šiaulių miesto savivldybės atvejo analizė)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ryšiai su visuomene valstybinėse institucijose: krizinė komunikacija (Šiaulių miesto savivldybės atvejo analizė)
Alternative Title:
Public relations in government institutions: crisis communication (the case study of Šiauliai manucipality)
In the Journal:
Keywords:
LT
Komunikacija; Krizinė komunijacija; Krizinė situacija; Šiaulių savivaldybė; Valstybinė institucija; Viešieji ryšiai.
EN
Communikation; Crisis communication; Crisis; municipality; National institution; Public relation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - išanalizuoti krizinės komunikacijos procesą ir jo ypatumus valstybinėse institucijuose. Straipsnyje keliama problema gali būti išreiškiama klausimu: kokie krizinės komunikacijos proceso ypatumai išryškėjo per Šiaulių miesto savivaldybės bendrabučio gaisrą? Valstybinėms institucijoms ypači svarbu didinti ir išlaikyti visuomenės pasitikėjimą ne tik palankiu metu, bet ir organizaciją ištikus krizinėms situacijoms. Institucijoms svarbu sukurti krizinės komunikacijos strategiją, išskirti svarbias tikslines auditorijas ir bendraujant su jomis atsižvelgti į kiekvienos jų poreikius ir lūkesčius. Tokie krizinės komunikacijos veiksmai leidžia greitai likviduoti krizės padarinius ir minimizuoti jos padarytą tiek materialinę, tiek nematerialinę žalą. Šiaulių miesto savivaldybės ryšių su visuomene veiksmai likviduojant krizę buvo sistemingi ir greitai vykdomi. Krizės metu svarbiausia tikslinė grupė buvo netekusios būsto šeimos. Šiai problemai spręsti suorganizuotas aukščiausių ir padalinių vadovų posėdis, nuolat bendrauta su būstą suteikusiomis įstaigomis, tačiau trūko išsamesnės informacijos namo gyventojams apie tolesnius savivaldybės veiksmus. Viena pagrindinių ne itin efektyvios komunikacijos Šiaulių miesto savivaldybės krizių metu priežasčių - tai nepakankamas pasirengimas galinčioms įvykti krizėms. Šiaulių miesto savivaldybėje nėra sukurto komunikacijos plano krizių metu, o tai pailgina sprendimų priėmimo procesą. Nebuvo pakankamai pasinaudota komunikacijos galimybėmis pasakojant apie bendrabučio restauravimo darbus, o tai būtų gera ryšių su visuomene priemonė gerinant institucijos įvaizdį.

ENThe article's purpose is to analyze the crisis communication process and it singularity, methods used in this paper: expert interview and document analysis. This article is trying to clear up, what actions are made to perform inside and outside communication, how organizations are preparing for crises and what they are doing to rebuild organizations' image. According to the results of the research, Šiauliai municipality agents have been liquidated in a short period. However, many problems have risen when society had to be informed about the situation, during the communication process with harmed people and mass media. The main cause of the difficulties during the research was identified as the lack of preparation for crises and crises' prevention. According to the results, public organizations should pay more attention to management of crises situation and to the rebuilding of public organizations image in society. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13877
Updated:
2018-12-17 12:00:10
Metrics:
Views: 39    Downloads: 22
Export: