Rytai-Vakarai meditacijų tyloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rytai-Vakarai meditacijų tyloje
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Ivanauskaitė; Rytai
EN
Ivanauskaitė; Orient
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje yra pateikiamos Jurgos Ivanauskaitės (1961 - 2007) mintys, susijusios su Rytų ir Vakarų kultūrų aspektais. Indija ir Tibetas rašytojai - neišsemiami dvasinio tobulėjimo lobynai. Jurga Ivanauskaitė į Rytus vyko, turėdama konkretų tikslą, t.y. studijuoti budizmą, atrasti dvasinę ramybę. Anot Dalai Lamos, vidinę ramybę reikia atrasti savyje ir savo aplinkoje, o ne atsiriboti nuo problemų Himalajuose. Susidūrimas su Tibeto kultūra ir budizmu rašytojai buvo lemtingas. Iš vienos pusės jis reiškė svojonės pildymąsi ir dvasinį tobulėjimą, iš kitos pusės - atsiveriančią vienatvės dykumą - artimų žmonių praradimą. Publikacijoje yra išryškinamas Vakarų ir Rytų civilizacijos skirtumas. Anot autorės, Vakarų civilizacija visada buvo nukreipta labiau į išorę. Vis dėlto ji iš esmės neatsižada šios kultūros, tačiau naujai atsivėrusi Rytų pasaulėžiūrinė erdvė rašytojai yra priimtinesnė. Publikacijoje apžvelgiamas budizmas ir kitos religijos. Anot Jurgos Ivanauskaitės, krikščionybės ir budizmo esmė yra viena - tai dvasios pergalė prieš materiją. Vis labiau gilinantis į religijas, jos tapdavo artimesnės - krikščionybės, katalikybės, judaizmo ir islamo povandeninė srovė - esmė buvo ta pati - Absoliutas. Publikacijoje taip pat pateikiamos rašytojos mintys apie menininką ir meninės kūrybos procesą, bendravimą su draugais, meilę Žmogui, gyvūnijai ir gamtai, žiniasklaidą bei savo gyvenamąjį metą ir pasaulį.

ENThe publication presents the ideas of Jurga Ivanauskaitė (1961 - 2007), related to the aspects of the Eastern and Western cultures. India and Tibet were the inexhaustible treasuries of spiritual development for the writer. Jurga Ivanauskaitė travelled to the East with a specific objective, i. e. to study Buddhism and find spiritual peace. According to Dalai Lama, one should find the inner peace in him/herself and his/her environment and not to run away from the problems to the Himalayas. The encounter with the Tibet culture and Buddhism was fateful to the writer. On one hand it meant the dreams coming true and the spiritual development, on the other – the desert of loneliness and loss of close people. The publication highlights the difference between the Eastern and Western civilizations. According to the author, the Western civilization has always been more directed towards outside. Nevertheless Ivanauskaitė does not essentially reject the Western culture however the new space of Eastern worldview was most acceptable to the writer. The publication provides an overview of Buddhism and other religions. According to Jurga Ivanauskaitė, the essence of Buddhism and Christianity is the same, i. e. the victory of spirit over matter. As the writer got deeper into the said two religions, they became closer – the undercurrent of Christianity, Catholicism, Judaism and Islam is the same, i. e. the Absolute. The publication also presents the writer’s thoughts on the artist and the process of artistic creative, communication with friends, love to the human being and nature, mass media and one’s own period and world.

ISBN:
9789986638902
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13847
Updated:
2018-12-17 12:00:04
Metrics:
Views: 13    Downloads: 2
Export: