"Dėdulė graži sapną eso sapnavosi..."

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Dėdulė graži sapną eso sapnavosi..."
Editors:
Ivanauskaitė, Vita, rengėjas [cre]
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2007, 34, p. 277-293
Keywords:
LT
Sapnai; Folkloro naratyvai; žemaičiai.
EN
Dreams; Folk narratives; Samogitians.
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje skelbiami 26 sapnų pasakojimai, užrašyti įvairiose Žemaitijos vietose 2001-2007 m. vykusių folkloro ekspedicijų metu. Visi sapnų pateikėjai - senosios kartos žemaičiai (jų amžius maždaug nuo 70 iki 100 metų). Stengtasi pristatyti kuo įvairesnių sapnų naratyvų, atspindinčių tiek klasikinėmis tapusias oneirinių pasakojimų temas (maldos prašančių ar patarimus gyviesiems duodančių mirusiųjų pasirodymai sapne ir kt.), tiek rečiau aptinkamus sakralizuotus pasakojimus apie sapne regėtus Jėzų Kristų ar Mergelę Mariją, įvairius krikščioniškus simbolius. Skelbiami tekstai skiriasi ir savo apimtimi: vieni - glausti pateikėjų regėtų sapnų referavimai, kiti - išsamūs ir vaizdingi, gausia kontekstine informacija praturtinti pasakojimai. Tekstai skelbiami teikiant pirmenybę garso įrašui, tai yra netaikant griežto dialektologinio redagavimo ar vienodinimo. Laužtiniuose skliaustuose arba puslapio apačioje pateikiami trumpi publikacijos rengėjos paaiškinimai.

ENThe publication presents 26 accounts of dreams, recorded in different locations of Samogitia during the folklore expeditions, performed in 2001-2007. All the respondents were Samogitian persons of the older generation (from 70 to 100 years of age). Attempts were made to present the most diverse dream narratives possible, reflecting both the subjects of oneiric accounts, which have already become classic (appearance of dead persons, asking for a prayer or giving advice to the living in dreams, etc.) and the less frequent sacral accounts of the Jesus Christ, the Blessed Virgin Mary and different Christian symbols, seen in a dream. The published texts are also different by their volume, i. e. some are brief accounts of the dreams, seen by the respondents, while others are comprehensive and graphic accounts, enriched with plentiful contextual information. The texts are presented by providing the priority to audio recordings, i. e. without applying a strict dialectological editing or unification. Short explanations by the compiler are provided in angle brackets or in the page footnotes.

ISSN:
1392-2831
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13802
Updated:
2018-12-17 11:59:56
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: