Vidutiniškai sutrikusio intelekto asmens, sergančio epilepsija, spalvų raiškos diagnostinės galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vidutiniškai sutrikusio intelekto asmens, sergančio epilepsija, spalvų raiškos diagnostinės galimybės
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2005, Nr. 1 (12), p. 74-84
Keywords:
LT
Specialusis ugdymas / Special education; Sveikatos ugdymas / Health education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos vienos netradicinių sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimo priemonių, spalvų terapijos, galimybės vidutiniškai sutrikusio intelekto asmenims, sergantiems epilepsija. Nagrinėjama epilepsijos fiziologija, psichologinės priežastys, spalvų poveikis žmogui. Nurodoma, kad literatūros šaltiniuose pavyko aptikti šiek tiek duomenų apie gydomąjį spalvų poveikį epilepsija sergantiems asmenims, aptariamas konkrečių spalvų fiziologinis ir psichologinis poveikis. Empirinėje dalyje pristatomas tyrimas, kurio esmė – nustatyti, kokias spalvas dažniausiai renkasi sutrikusio intelekto epilepsija sergantis asmuo. Gautų duomenų analizė atskleidė, kad tiriamasis dažniausiai rinkosi mėlyną, mėlynai žalią ir raudoną spalvas. Straipsnio pabaigoje teigiama, kad labiau ištyrus spalvų poveikį dailės pedagogai, socialiniai pedagogai šiems asmenims galėtų taikyti spalvų terapijos elementus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Netradicinės sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimo priemonės; Epilepsija sergantys asmenys; Spalvų terapija.

ENThe article analyzes the outlook of invoking one of non-traditional measures – color therapy – for improving health and living conditions of moderately mentally-challenged people suffering from epilepsy. The author explores physiological features of epilepsy, psychological causes, impact of colors on an individual. References are provided to literary sources detailing healing effects of colors on individuals suffering from epilepsy, the author discusses physiological and psychological impact of specific colors. The empirical part outlines the research aimed at establishing which colors are chosen most often by mentally-challenged individuals suffering from epilepsy. The analysis of collected data has revealed that surveyed respondents most often chose blue, blue-green and red colors. In conclusion, the article states that following a more detailed research of the impact of colours, art teachers, and social instructors could utilize elements of colour therapy in work with these people.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1379
Updated:
2018-12-20 23:04:44
Metrics:
Views: 42    Downloads: 6
Export: