Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymo(-si), atsižvelgiant į sociokultūrinius ypatumus, analizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymo(-si), atsižvelgiant į sociokultūrinius ypatumus, analizė
In the Journal:
Kultūra - Ugdymas - Visuomenė. 2005, Nr. 1, p. 237-394
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Komunikacija / Communication; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymo būdai ir galimybės mokant skleisti lietuvių kultūrines vertybes. Aptariamas užsienio kalbų mokymo praktikoje jau keletą dešimtmečių taikomas komunikacinis mokymo metodas ir galimybės taikyti šį metodą mokant lietuvių kalbos kaip svetimosios. Analizuojami užsienio studentų, atvykusių į Vilniaus kolegiją ir Vilniaus Gedimino technikos universitetą pagal "Socrates Erasmus" programą, apklausos rezultatai. Remdamasi mokslinės-metodinės literatūros analize ir apklausos duomenimis, straipsnio autorė daro išvadą, kad didesnis dėmesys turi būti skiriamas ne gramatikos mokymui, bet sociokultūrinių kompetencijų ugdymui. Taip pat straipsnio autorė teigia, kad lietuvių kalbos specialistams daugiau dėmesio reikėtų skirti lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymo metodikos tobulinimui, nes globalizacijos tendencija rodo, kad ateityje užsieniečių, norinčių mokytis lietuvių kalbos, turėtų daugėti.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių kalba kaip svetimoji; Komunikacinis metodas; Sociokultūra; Vertybės; Kultūra.

ENThe article analyzes the ways of teaching of the Lithuanian language as a foreign language and the possibilities of disseminating Lithuanian cultural values through teaching of the language. The communicative teaching method, applied in the foreign language teaching practice for several decades and the possibilities of applying the method when teaching the Lithuanian language as a foreign language are discussed. The results of the survey of the foreign students, who came to Vilnius college and Vilnius Gediminas Technical University according to the “Socrates Erasmus” programme are analyzed. Referring to the data of analysis of the scientific – methodological literature and the survey, the author of the article draws the conclusion that a greater attention should be dedicated not to teaching of grammar, but rather the development of socio-cultural competences. In addition, the author of the article states that Lithuanian language specialists should dedicate more attention to improvement of the methodology of teaching of the Lithuanian language as a foreign language, since the globalization trends show that the number of foreigners, willing to learn the Lithuanian language is likely to increase in the future.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1376
Updated:
2013-04-28 15:28:36
Metrics:
Views: 50
Export: