Teoriniai ir praktiniai ryšių su visuomene veiklos aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teoriniai ir praktiniai ryšių su visuomene veiklos aspektai
Alternative Title:
Theoretical and practical aspects of public relations
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTRyšiai su visuomene yra organizacijos veikla, kuria siekiama komunikuoti su visuomene, kurti organizacijos įvaizdį ir valdyti krizines situacijas. Taigi ryšiai su visuomene užima svarbią vietą organizacijoje, nes suformuoja visuomenės nuomonę apie instituciją bei prisideda prie sėkmingos jos veiklos. Kiekviena organizacija, vykdydama savo veiklą, naudoja įvairias informacijos perdavimo priemones. Pagrindinis ryšių su visuomene tikslas yra pateikti visuomenei informaciją apie organizaciją ir jos vykdomą veiklą; įtikinti, kad informacija yra autentiška ir patikima, kad organizacija būtų gerai traktuojama visuomenėje; ir nuolat priminti pateiktą informaciją, kad visuomenė žinotų apie organizaciją. Viešųjų ryšių tikslas apibūdina organizacijos vadybos stuburą. Empirinio tyrimo rezultatai parodė, kad respondentai atsimena informaciją, kurią pateikė Šiaulių miesto savivaldybė per įvairius viešųjų ryšių kanalus, nors jie nebuvo skatinami tai daryti. Tyrimas rodo, kad nepopuliariausios viešųjų ryšių priemonės yra LCD ekranai, radijas, straipsniai ir plakatai. Beveik pusė apklaustų žmonių galvoja, kad savivaldybė pateikia nepakankamai informacijos, nes jie randa informaciją atsitiktinai. Tai rodo, kad komunikacija yra nepakankamai efektyvi, nes visuomenė nežino, kur tiksliai ieškoti informacijos. Tik maža dalis respondentų pažymėjo, kad savivaldybės pateikta informacija yra išsami ir tikslinga, kita dalis respondentų konstatavo, kad informacija yra netiksli ir neaiški ir daugiausia atsitiktinė. Išanalizavus situaciją paaiškėjo tiek savivaldybės nusivylimas auditorija ir visuomenės abejingumas vertinant organizaciją.

ENPublic relations involve many activities: starting from simple communication with society, crisis solution, formation of an image and ending with situation management for favourable trend to a company. Each organization, implementing its activity, uses some means of information transmission, which it chooses according to their accessibility from a financial aspect and attainability of society. The main purpose of public relations is to provide society with information about organization and its pursued activity; to convince that the information is authentic and plausible in order to achieve acceptance in society; and constantly remind about provided information that society bears the organization in its mind. The purpose of public relations is a backbone of organization management. The results of empiric research showed that respondents remember information provided by Šiauliai city municipality through different channels of public relations very well, though they are not urged to do this. The research shows, that the most unpopular means of public relations are LCD screen, radio, tracts and banners. The results of the survey show that almost half of the questioned people think that municipality does not provide enough information, because many indicated that they find information incidentally and would like to know where to find more information. This shows that communication is not effective enough, because society does not know exactly where to look for needed information.Just a small part of respondents noted that information provided by municipality is comprehensive and purposeful, other part of respondents states that information is inaccurate and unclear and most of it is casual i. e. indicated that they do not go deeper into provided information. It is one of the worst situations when society is indifferent to organization actions. Municipality must pay attention to this and try to involve society. Having analyzed the situation we discover disappointment from the side of municipality and from society - in appreciation of organization. This shows incomprehension from both sides. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Ryšiai su visuomene / Renata Matkevičienė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Mokyklų tobulinimo programos B komponentas. Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2005. 95 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13705
Updated:
2018-12-17 11:59:34
Metrics:
Views: 58    Downloads: 23
Export: