Sustabarėjusi sąmonė : "dvasinės stabmeldystės" samprata (sekant lietuvių žodžio stabas vidinėmis sąsajomis)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sustabarėjusi sąmonė: "dvasinės stabmeldystės" samprata (sekant lietuvių žodžio stabas vidinėmis sąsajomis)
Alternative Title:
Stiffened consciousness: the concept of inner idolatry accordin to the semantics of the Lithuanian word stabas 'idol'
In the Journal:
Kultūrologija [Culturology]. 2006, t. 14, p. 224-244
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuviiškas žodis "stabas"; Lithuanian word "stabas' (idolatry).
Keywords:
LT
Lietuviiškas žodis stabas.
EN
Lithuanian word stabas' (idolatry).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama gelminė žodžio 'stabas' semantika, kurią atskleidžia jo kilmė bei etimologinės sąsajos. Tikslas - parodyti, kad sustingimo reikšmė, nuo seno būdinga šaknies stab- žodžiams, turi ir psichinių, dvasinių atprasmių. Pirminę žodžio 'stabas' kilmę atskleidžia tokios jo reikšmės kaip 'statula' ir 'stulpas'. Tačiau stabas turi ir 'sustojimo, sustingimo, sustabarėjimo, nejudėjimo' reikšmę, be to, gali būti taikomas psichikos būklei nusakyti (sustingimas iš nuostabos, baimės). Sustabarėjimas, suakmenėjimas turi labai archajišką ir plačiai paplitusią psichinę prasmę. Jos pagrindu galima kalbėti apie "sustabarėjusią sąmonę" kaip savotišką "dvasinę stabmeldystę". Gyvenimą stabdanti ideologija ir rodo vidinę, dvasinę stabmeldystę. Ir atvirkščiai: būtent takumas, laisvas tekėjimas, liejimasis daugelyje tradicijų yra dvasinio gyvenimo įvaizdis. Su sąmonės "atitirpimo" ir "srauto", "tėkmės", "liejimosi" vaizdiniais susijęs sielos išsilaisvinimas arba tiesiog dvasinis išsivadavimas. Šis dvasinis stabmeldystės kontekstas remiasi atitinkamu mitiniu archetipu, visų pirma vadinamuoju "Pagrindiniu mitu". Jis archajinėje visuomenėje, kuri kovojo prieš sąmonės sustabarėjimą, "dvasinę stabmeldystę", atliko psichoterapinę funkciją. Dvasiškai interpretuojant šį mitą, galima daryti išvadą, kad gyvybė, gyvas protas, gyvas pažinimas, gyva sąmonė ir gyva dvasia, pats Gyvas Dievas yra takus kaip vanduo, neapčiuopiamas, ir jeigu mes mėginame jį sustangdinti, "sustabdyti" ir paversti akmeniu, tai kartu sustabarėja mūsų sąmonė, o mūsiškis tikėjimas virsta stabmeldyste giliausia šio žodžio prasme.

ENThe article analyzes the deep semantics of the word “stabas” (“idol”), which reveal its origins and etymological relations. The aim is to show that the meaning of numbness, which was characteristic of the words with the root “stab-“, also has psychic and spiritual meanings. Initial origins of the word “stabas” are revealed by such meanings as “statue” and “pillar”. However the word “stabas” also has the meaning of stagnation, stupor, numbness, petrifaction, freezing, stiffening and fossilization, in addition, it can be applied for expression of a psychic state (stiffening from surprise or fear). The words “sustabarėjimas” (“fossilization”) and “suakmenėjimas” (“petrification”) have a very archaic and widely spread psychical meaning, on the basis of which one can speak of a “stiffed consciousness” as “spiritual idolatry”. Life-slowing ideology shows the internal spiritual idolatry and on the contrary: fluidity and free flowing, in most traditions is an image of a spiritual life. Liberation of the soul or a spiritual libration is related with the images of a thaw, flow, torrent, stream, tide and current. Such spiritual context of idolatry is based by a corresponding mythical archetype, first of all called the “main myth”, which, in the archaic society, which fought the fossilization of the mind and “spiritual idolatry”, performed a psychotherapy function. When interpreting the myth in a spiritual manner, one can come to the conclusion that life, a living mind, living cognition, living spirit and the Living God himself is fluid like water and impalpable and, if attempts are made to stiffen and turn it into stone, that would result in stiffening of our mind and our faith would turn into idolatry in the deepest sense of the word.

ISBN:
9789986638858
ISSN:
1822-2242
Related Publications:
Krosnis mitologijoje / Dainius Razauskas-Daukintas. Vilnius : Aidai, 2011. 388 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13683
Updated:
2018-12-17 11:52:56
Metrics:
Views: 9
Export: