Mokytojų požiūris į donorystę

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojų požiūris į donorystę
Alternative Title:
Attitude of Teachers towards Blood and Organ Donation
Keywords:
LT
Kelmė; Marijampolė; Raseiniai; Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Telšiai; Lietuva (Lithuania); Pedagogai / Pedagogues.
Summary / Abstract:

LTPranešime nagrinėjamas mokytojų požiūris į kraujo ir organų donorystę. Problema aktuali tuo, kad daugėja sunkiai sergančių žmonių, kuriems reikia perpilti kraują, persodinti organus. Tad norint parengti daugiau donorų, svarbu išanalizuoti požiūrį į donorystę. Pranešime analizuojamos priežastys, nulemiančios mokytojų apsisprendimą. Pranešimo pradžioje trumpai apžvelgta informacija apie kraujo grupių evoliuciją ir teisinę donorystės padėtį Lietuvoje. Tyrimo tikslas sužinoti mokytojų nuomonę apie donorystę, kokio tipo donorystei pritariama, atskleisti pritarimo ar nepritarimo motyvus. Tyrimo metodu pasirinkta kiekybinė apklausa, kurios metu buvo apklausti Šiaulių miesto ir rajono, Raseinių miesto, Marijampolės rajono, Kelmės rajono ir Telšių miesto ir rajono mokytojai. Iš viso tyrime dalyvavo 224 (144 moterys ir 80 vyrų) respondentai. Respondentų amžiaus vidurkis - 32 metai. Tyrimas atskleidė, kad tik pusė mokytojų sutiktų duoti kraujo. 57% respondentų pasisakė už nemokomą donorystę. Jų noras motyvuotas pagalba kitiems. Apsiprendimui duoti kraujo įtakos galėjo turėti pažintis su donorais. Nei vienas iš mokytojų nėra užpildęs oficialaus dokumento dėl organų donorystės ir tik pusė jų tai yra aptarę su artimaisiais.Reikšminiai žodžiai: Donorystė; Požiūris; Mokytojai.

ENThe presentation analyzes the attitude of teachers towards blood and organ donation. The issue is relevant due to increasing number of gravely ill people who need blood transfusion or organ transplantation. Thus—in order to educate more donors—it is important to analyze the attitude towards donation. The presentation looks at causes that determine decision of teachers. At the beginning the presentation provides a brief review of information regarding evolution of blood groups as well as legal status of donation in Lithuania. The purpose of analysis is to learn the opinion of teachers regarding donation and types of donation that are accepted, as well as reveal motives for acceptance and rejection. Quantitative survey was selected as the research method; teachers from Šiauliai city and region, Raseiniai city, Marijampolė region, Kelmė region, and Telšiai city and region were surveyed. All in all the survey included 224 (144 female and 80 male) respondents. The average age of respondents amounts to 32 y.o. The research revealed that only half of teachers agreed to give blood. 57% of respondents spoke in favour of donation. They were motivated by helping others. The decision to give blood might have been impacted by acquaintance with donors. None of the teachers have filled an official document regarding organ donation and only half of them had discussed it with their families.

ISBN:
9986385857
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1363
Updated:
2013-04-28 15:28:27
Metrics:
Views: 52
Export: