Šešėlinės ekonomikos kontrolės priemonės ir jų įtaka Šiaulių regiono įmonių veiklai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šešėlinės ekonomikos kontrolės priemonės ir jų įtaka Šiaulių regiono įmonių veiklai
Alternative Title:
Control Measures against Shadow Economy and Impact Thereof on Operation of Šiauliai Region Companies
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2005, Nr. 2 (6), p. 43-48
Notes:
Reikšminiai žodžiai: "Šešėlinė" ekonomika; Mokesčiai; Šiaulių AVMI; Mokesčių administratoriai; Mokesčių mokėtojai; Kontrolė; Mokestinis tyrimas.
Keywords:
LT
Kontrolė; Mokesčiai / Taxation; Šiaulių AVMI.
Summary / Abstract:

LTSuvokdami mokesčių ir sąžiningos konkurencijos svarbą, verslininkai negali būti abejingi šešėlinei ekonomikai. Neapskaitomas verslas, nelegalus darbas, mokesčių nemokėjimas kenkia valstybei, išbalansuoja rinką, pažeidžia konkurencines sąlygas ir akivaizdžiai žlugdo bei kompromituoja sąžiningą verslą. Kad ir kaip sunku būtų sąžiningai mokėti mokesčius, tai visų pirma yra pareiga visuomenei, atsakomybė prieš visus visuomenės sluoksnius. [...] Kai Lietuva tapo Europos Sąjungos nare, tą pačią dieną įsigaliojo naujas Mokesčių administravimo įstatymas, kuris suteikė teisę nebausti mokesčių mokėtojų už padarytas klaidas, jeigu tai nebuvo piktybiškas mokesčių vengimas. Esmė ta, kad ir mokesčių administratorius nebėra suinteresuotas bausti mokesčių mokėtojų. Bendradarbiaujant yra siekiama, kad visi sumokėtų privalomus mokesčius tiek, kiek priklauso. Todėl jau 2004-2005 m. taikoma nauja mokesčių administravimo procedūra - mokestinis tyrimas, kurio metu aptiktas klaidas mokesčių inspekcija leidžia per nustatytą laiką ištaisyti ir rekomenduoja būdus, kaip tai galima padaryti. Vykdydama tam tikras akcijas šalies regionuose Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (VMI prie FM) siekia sumažinti šešėlinę ekonomiką Lietuvoje. Straipsnio tikslas - išanalizuoti Valstybinės mokesčių inspekcijos taikomas kontrolės priemones šešėlinei ekonomikai apriboti bei įvertinti jų veiksmingumą Šiaulių regiono įmonėms. Tyrimo objektas - Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (Šiaulių AVMI) taikomos kontrolės priemonės šešėlinei ekonomikai mažinti bei jų įtaka įmonių veiklai. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENBeing fully aware of the importance of taxes and fair competition, businessmen cannot stay indifferent to shadow economy. Unaccounted business, illegal work, tax evasion are detrimental to a state, affect market imbalance, infringe fair competition and ruin fair businesses. [...] Right on the date of Lithuania‘s entry into the European Union the new Law on Tax Administration came into force which entitles pardoning taxpayers for making errors unwillingly, provided such instances were not proved to constitute malicious tax evasion. The key idea behind this is that tax administrator is no longer interested in punishing taxpayers. Cooperation approach is followed to ensure that all taxpayers pay what is due. Already since 2004-2005 a new tax administrative procedure is applied, i.e. tax inspection: any errors identified by tax inspectorate during such inspection may be corrected within the established deadline following recommended ways how to do it. During various campaigns held in individual regions of the country the State Tax Inspectorate seeks to reduce the scale of shadow economy in Lithuania. The purpose of the article – analyse control measures applied by the State Tax Inspectorate against shadow economy and assess effectiveness thereof in fighting shadow economy in Šiauliai region.

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1362
Updated:
2020-09-24 20:11:39
Metrics:
Views: 42    Downloads: 4
Export: