Muzikos paveldas: epochų ir kultūrų sankirta

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Muzikos paveldas: epochų ir kultūrų sankirta
Alternative Title:
Musical heritage: at the crossroads of eras and cultures
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2007.
Pages:
234 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Barokas / Baroque; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTKnygoje analizuojamas muzikinis paveldas, kurį autorius interpretuoja dvejopai: 1) kaip savotišką muzikos meno kvintesenciją, siaurą kultūros sluoksnį, apimantį geriausią, kas yra sukurta genijų; 2) kaip savotišką konglomeratą, atspindintį pagarbą kiekvienai kultūros apraiškai (paveldas sutapatinamas su spalvinga mozaika). Toks dvejopas muzikos paveldo supratimas leidžia plačiau aprėpti meninę veiklą. Monografijoje nagrinėjami trys muzikos paveldo aspektai: problemos, susijusios su muzikos interpretacija, baroko epochos kūryba, XX amžiaus muzikos panorama. Kiekvienas šių aspektų atspindi muzikos paveldą formuojančių meno reiškinių kontroversines savybes: vientisumą ir fragmentiškumą, uždarumą ir atvirumą. Muzikos interpretacijos klausimai (dinaminis atlikimo meno modelis, originalumo ir kopijavimo problema, šiuolaikėjanti klasika, "klasikėjantis" modernizmas) aktualūs, kadangi paveldas suvokiamas taip, kaip jį klausytojui pateikia atlikėjai. Baroko epocha svarbi kaip viena kertinių muzikinės "civilizacijos" atramų, kaip epocha, kuriai buvo būdingas glaudus muzikų ir jų kūrybos vartotojų ryšys. XX amžiaus muzikos paveldas kūrybos vartotojui atrodo neturintis aiškesnių kūrybą vienijančių krypčių, daug kas jame nesuprantama ir svetima, todėl reikalauja nuodugnesnio paaiškinimo. Išvardinti muzikos paveldo aspektai padės skaitytojui susivokti šiuolaikinio meno procesų įvairovėje.Reikšminiai žodžiai: Muzikos paveldas; Atlikimo menas; Muzikos interpretacija; Baroko muzika; Lietuviška muzika; Musis heritage; Performing art; Music interpretation; Baroque music; Lithuanian music.

ENThe book analyzes musical heritage, which is interpreted by the author in a dual manner: 1) as a peculiar quintessence of the art of music, a narrow layer of culture, covering the best things, created by geniuses; 2) as a peculiar conglomerate, reflecting the respect to each manifestation of culture (the heritage is identified with a colourful mosaic). Such a dual perception of musical heritage allows for a wider coverage of the artistic activities. The monograph examines three aspects of musical heritage: the problems, pertaining to interpretation of music, the creative of the Baroque period, the panoramic view of the music of the 20th century. Each of the said aspects reflects the controversial features of the artistic phenomena, forming the musical heritage: integrity and patchiness, openness and closeness. The issues of interpretation of music (the dynamic model of the art of performance, the problem of originality and copying, the classical music turning modern, the modern music turning “classic”) are especially relevant since the heritage is perceived in the way it is presented to the listener by the performer. The baroque period is important as one of the cornerstones of the musical “civilization”, as an epoch, characterizing with the close relation between the composers and the consumers of their creative. The musical heritage of the 20th century to the consumers of the creative seems devoid of any clear directions, uniting the creative, a lot of things are hard to understand and strange therefore they require a more comprehensive explanation. The said aspects of the musical heritage will help the reader to find his way in the diversity of the processes of the modern art.

ISBN:
9789986503736
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13404
Updated:
2020-10-23 12:45:23
Metrics:
Views: 23
Export: