Kražiai ir Europos kultūros kontekstas XVII-XVIII amžiuje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kražiai ir Europos kultūros kontekstas XVII-XVIII amžiuje
Alternative Title:
Kražiai and the European Cultural Context in the 17-18th Centuries
In the Book:
Šiaulių varpai : pirmasis numeris, skirtas Šiaulių apskrities kultūrai, menui, istorijai. Šiauliai: Literatūros almanacho "Varpai" redakcija, 2006. P. 64-73
Keywords:
LT
18 amžius; 17 amžius; Kražiai; Lietuva (Lithuania); Barokas / Baroque; Jėzuitai / Jesuits.
Summary / Abstract:

LT1616 metais Kražiuose, finansiškai parėmus Žemaičių seniūnui Jonui Karoliui Chodkevičiui, buvo įkurta jėzuitų kolegija, to meto literatūroje vadinama Collegium Chodkievicianum. Čia dėstė ir savo pirmuosius poetinius kūrinius parašė žymiausias XVII a. poetas Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Kražiai XVII-XVIII a. tapo svarbiu mokymo ir kultūros centru, kur dėstė žymiausi to meto profesoriai, buvo sukaupta didelė biblioteka, veikė mokyklinis jėzuitų teatras. To meto švietimo sistema, kuri rėmėsi lotynų kalbos, Antikos ir Biblijos tekstų studijomis, buvo universali ir leido įvairių kraštų studentams, profesoriams bei mokslo žmonėms integruotis į bendrą Europos intelektualinę erdvę. Kražiai XVII-XVIII a. buvo Europos kultūros dalis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baroko kultūra; Jėzuitų kolegija; Jėzuitų pedagoginė veikla; Proginė poezija; Teatras.

ENIn 1616, owing to the financial support of Jonas Karolis Chodkevičius, a Samogitian elder, a Jesuit college then called Collegium Chodkievicianum was founded. Motiejus Kazimieras Sarbievijus, the most famous poet of the 17th century, taught and wrote his first poems there. In 17-18th century Kražiai became a significant centre for culture and education, in which the most famous professors taught; a great library was acquired, and a Jesuit theatre functioned. The educational system in those days, based on studies of Latin as well as Classical and Biblical texts, was universal and allowed students and professors from various countries to mix in a common European intellectual space. In 17-18th centuries Kražiai was a part of European culture.

ISBN:
9955667044
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1331
Updated:
2013-04-28 15:28:07
Metrics:
Views: 44
Export: