Varnių bažnytinių archyvų turtinimas 1845-1865 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Varnių bažnytinių archyvų turtinimas 1845-1865 m
Alternative Title:
Additions to the Varniai church archive in 1845-1865
In the Journal:
Keywords:
LT
19 amžius; 18 amžius; 15 amžius; Varniai; Lietuva (Lithuania); Archyvai / Archives.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos 1845-1865 m. Varnių dvasininkijos pastangos papildyti Žemaičių vyskupijos ir kapitulos archyvus Žemaičių vyskupijos istorijos šaltiniais, nurodomi kai kurie į Varnių archyvus patekę ar juose jau buvę vyskupijos istorijos dokumentai bei rankraščiai. Vyskupijos istorijos šaltinių paieškomis Varniuose buvo susirūpinta Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus iniciatyva. Kai kurių dvasininkų (Motiejaus Valančiaus, Benedikto Smigelskio, Mamerto Herburto, Jurgio Ivaškevičiaus, Antano Kornilovičiaus ir kt.) dėka Žemaičių vyskupijos ir kapitulos archyvų rinkiniai, Žemaičių kapitulos biblioteka praturtėjo XV-XVIII a. vyskupijos istorijos šaltiniais bei rankraščiais. Buvo keičiamasi dokumentų, rankraščių kopijomis, talkinama šaltinių nuorašais, informacija apie juos Bažnyčios istorijos Lietuvoje tyrinėtojams, kultūros veikėjams ir ficiacialioms institucijoms. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Varniai; Bažnyčios archyvas; Varniai; Church archives.

ENThe article analyzes the efforts of the Varniai clergy in 1845-1865 to supplement the archives of the Samogitian bishopric and Capitula with historical sources of the Samogitian bishopric. Some of the documents and manuscripts about the history of the bishopric, which were contained or had been in the Varniai archive, are listed. The search for sources of the bishopric’s history in Varniai started with the initiative of Samogitian Bishop Motiejus Valančius. Due to efforts of some clergymen (Motiejus Valančiaus, Benediktas Smigelskis, Mamertas Herburtas, Jurgis Ivaškevičius, Antanas Kornilovičius, etc.) the collections of the Samogitian bishopric and Capitula archives and the library of the archives of the Samogitian Capitula were supplemented with sources and manuscripts on the history of the bishopric in the 15th-18th c. Documents were exchanged, manuscripts were copied, investigators of the Church history of Lithuania, cultural figures, and official institutions were provided with copies of the sources.

ISSN:
1392-0499
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1329
Updated:
2018-12-17 11:34:04
Metrics:
Views: 43    Downloads: 2
Export: