Kitakalbė lietuvių išeivių leidyba JAV iki 1922 metų

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kitakalbė lietuvių išeivių leidyba JAV iki 1922 metų
Alternative Title:
Lithuanian emigrants publishing in other languages in USA until 1922
In the Journal:
Knygotyra. 2005, t. 45, p. 77-95
Keywords:
LT
Emigrantai. Išeivija. Egzodas / Emigrants. Diaspora; Knygos / Books; Leidyba / Publishing; Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – remiantis tyrimais ir archyviniais šaltiniais išanalizuoti kitakalbę lietuvių išeivių JAV leidybą iki 1922 m. Ši veikla prasidėjo XIX a.ir buvo įtakojama išeivių pastangų remti nacionalinį judėjimą Lietuvoje. Galima išskirti 2 šios leidybos etapus: I – iki 1914 metų, II – 1914–1922 metai.Per I etapą buvo išleista mažiausiai 5 knygos, bet būtent tada buvo sukurtos medžiagos kitataučiams pateikimo ir platinimo tradicijos. Buvo suvokta, kad tokios literatūros pagrindinis adresatas – JAV ir kitų šalių valdančiųjų sluoksnių atstovai ir kad jos leidyba negali būti orientuota į prekybinį platinimą.Tai vertė skirti ypatingą dėmesį leidžiamos literatūros turiniui. Per II etapą buvo išleista apie 30 knygų. Buvo įkurtos atitinkamos institucijos, besirūpinančios informacijos plėtra tarp kitataučių. Toliau buvo tobulinama tokių leidinių platinimo sistema, be valdžios įtraukiant ir visuomenės bei mokslo atstovus. Pati kitakalbė literatūra tapo informacinių kampanijų, siekusių informuoti JAV valdžią ir visuomenę, dalimi, o kiekybiniai rezultatai iš dalies aiškintini ir išeivių leistos kitakalbės literatūros uždaviniais bei žmonių, gerai mokėjusių anglų kalbą, trūkumu. II etapo viduryje kitakalbei leidybai teko daugiau pagalbinis vaidmuo, ji buvo skirta tik politikams, visuomenės ir spaudos veikėjams, įvairioms institucijoms, taip pat ir bibliotekoms. Kitakalbė leidyba tapo sudėtine išeivių politinės veiklos remiant Lietuvą dalimi ir jos brandos liudijimu. Sukaupta patirtis buvo atsiminta ir panaudota Sovietų Sąjungai 1940 m. okupavus Lietuvą, kai prasidėjo naujas išeivių kitakalbės leidybos politiniais tikslais leidybos etapas.Reikšminiai žodžiai: Spauda; Knygos; Periodika; Išeivija; Leidyba; Platinimas.

ENThe publishing of Lithuanian emigrants in USA in other languages started to develop in the end of XIX century. It has been influenced by the support of the emigrants for the national movement in Lithuania.Two stages of this activity can be distinguished: one before 1914 and another – from 1914 to 1922.Only a few books were published until then but the traditions of the spread of information between the foreigners were created. The arguments for the objectives of Lithuanian emigrants were found and the importance of the content of these editions was appreciated. It was also realized that the publishing cant be oriented to the commercial distribution. During the second stage about 30 editions in other languages were published. The special institutions of the publishing and distribution of the editions of other languages were established The literature in other languages become a part of the information campaigns designated to inform foreigners about Lithuania. The difficulties of the publishing of periodical editions determined that most of the attention was paid to the publishing of the books in foreign languages which were published regarding the political events of Lithuania, trying to deny the damaging information about the purposes of Lithuania and it’s state at the time. The rush influenced the polygraphic culture and the content of the editions. Another problem was the lack of the authors knowing English good enough. The publishing in foreign languages become a part of the political activity of emigrants supporting Lithuania and a testimony of its maturity. The experience, obtained during the two stages was used after the Lithuanian occupation by the Soviet Union in 1940, when the new stage of the publishing in other languages for the political purposes began. [From the publication]

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/130
Updated:
2018-12-20 23:03:45
Metrics:
Views: 40
Export: