Elgetos vaizdinys lietuvių tradicinėje kultūroje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Elgetos vaizdinys lietuvių tradicinėje kultūroje
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2000, 20, p. 185-197
Keywords:
LT
Elgeta; Tradicinė kultūra; Kaimas; Tautosaka.
EN
Beggar; Traditional culture; Village.
Summary / Abstract:

LTTyrimo objektas - viena iš XIX a. - XX a. pirmosios pusės lietuvių kaimo socialinių grupių - elgetos, minimi kaimo gyvenimo ir papročių aprašuose, senų žmonių atsiminimuose, ir elgetaujantis Dievas senelis - sakmių ir pasakų personažas. Straipsnio tikslas - plačiau panagrinėti elgetos socialinį statusą šio laikotarpio lietuvių kaimo bendruomenėje, jo vaidmenį kaimo gyvenime ir papročiuose bei pažvelgti į Dievo senelio - elgetos personažą tautosakoje. Straipsnyje teigiama, kad elgeta buvo suvokiamas kaip tarpininkas tarp gyvųjų ir mirusiųjų, tarp dieviškojo ir žmogiškojo pasaulio, o išmalda - kaip auka dievams ir maistas vėlėms arba kaip mokestis už maldą, išreiškiantis elgetos ir žmogaus, prašančio pasimelsti, kontraktualinį santykį. Elgetaujančio Dievo senelio personažas atspindi vėlyvojo religinio sinkretizmo pasaulėvaizdį. Dievas senelis, aplankantis žmones elgetos pavidalu, turi senojo dangaus dievo, ikikrikščioniškojo velnio bruožų, bet liaudies paprastai jau suvokiamas kaip krikščioniškasis Dievas. [Iš leidinio]

ENIn the traditional Lithuanian culture of the 19th and the beginning of the 20th centuries a beggar performed certain social and sacral roles in the rural community. He was perceived as a mediator between the living and the dead, between the worlds of man and God, whereas the alms given to him/her expressed the contractual relationship between the beggar and the man asking the former to say prayers for the dead, the health of the family, women's fertility or household success. Alongside mediation, beggars also performed the function of witchcraft and clairvoyance, which allows to ascribe beggars to the group of 'special' people. A vivid beggar image is fixed in folklore, both in folk tales and mythological legends. Here Cod himself, disguised as a beggar, paces the world. He punishes people in case of his disrespect, teaches, gives advice and rewards for hospitality and respect. In folk tales and mythological legends on God in disguise as an old beggar, the elements of Christianity intertwined with the relic of old religion. God, old man, was viewed by common people as Christian God, although he still preserved the features of old celestial God as well as some traits of the pre-Christian devil, this character being the result of religious syncretism and the destruction of old religion. [From the publication]

ISSN:
1392-2831
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12998
Updated:
2018-12-17 10:42:30
Metrics:
Views: 15    Downloads: 6
Export: