Įmonės vadovo fiduciarinės pareigos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonės vadovo fiduciarinės pareigos: disertacija
Alternative Title:
Fiduciary Obligations of Company Managers
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
246 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2005. Bibliografija.
Keywords:
LT
Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Obligations fiduciaires du chef d'entreprise Vilnius, 2005 31 p
Summary / Abstract:

LTŠiame darbe analizuojamos įmonės vadovo fiduciarinės pareigos remiantis teisės teorija ir praktika. Temos naujumą lemia tai, kad įmonės vadovo pareigos Lietuvoje iki šiol faktiškai netyrinėtos. [...] [...] Stengiamasi integruotai apžvelgti įmonių vadovų fiduciarines pareigas įmonių valdymo kontekste kartu atsižvelgiant ir į Europos įmonių teisės harmonizavimo procesus. [...] Pagrindinis darbo tikslas yra išanalizuoti įmonės vadovo fiduciarinių pareigų esmę, jų prigimtį, taikymo ypatumus, parodyti kodėl aktualu nagrinėti įmonės vadovo fiduciarines pareigas. [...] Darbe tiriama fiduciarinių pareigų esmė ir žalos, įmonės vadovui pažeidus fiduciarines pareigas, probleminiai atlyginimo klausimai. Siekiant šių tikslų, keliami uždaviniai įvertinti fiduciarinių pareigų šaltinį, jų subjekto bei objekto ypatumus; apibrėžti fiduciarinių pareigų rūšis bei jų turinį pagal Lietuvos bei užsienio teisės teoriją bei praktiką; nustatyti įmonės vadovo žalos, padarytos pažeidžiant fiduciarines pareigas, atlyginimo problematiką; įvertinti, kokie aspektai apskritai turi įtakos būtinybei analizuoti įmonių teisę ir konkrečius jos institutus; pateikti teismų praktikos bei teisės aktų, taip pat pavyzdinių taisyklių, reglamentuojančių įmonės vadovo fiduciarines pareigas, privalumus bei trūkumus. Struktūriškai disertacija susideda iš įvado ir penkių dalių. Disertacijos pabaigoje apibendrinami teiginiai, pateikiamos išvados ir pasiūlymai. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThis thesis provides a study of the fiduciary obligations of company managers in the light of the theory of law and practice. The novelty of the topic lies in the fact that the obligations of company managers, in principle, far have not been studied in Lithuania so far. [...] [...] It is an attempt to provide an integrated overview of the fiduciary obligations of company managers in the context of management of companies, at the same time taking into account the processes of harmonisation of the European company law. [...] The primary objective of this paper is to analyse the substance of fiduciary obligations of company managers, their nature, application specifics, to demonstrate the relevance of studying the fiduciary obligations of company managers. [...] The thesis investigates the substance of fiduciary obligations and problematic issues of compensation in case the company manager breaches such obligations. For these purposes, it is sought to provide a description of the source of fiduciary obligations, define the specifics of the subject and the object, the types of fiduciary obligations of company managers by their contents according to the Lithuanian and foreign legal theory and practice, identify the relevance of compensation for the damage caused by breaches of fiduciary obligations by company managers, elaborate on the aspects that predetermine the need to analyse company law and specific institutes of company law in general, describe the case-law, advantages and gaps of legal acts, as well as model rules regulating fiduciary obligations of company managers. From the structural point of view, the dissertation consists of the Introduction and five sections. A summary of the postulates, conclusions and recommendations are provided at the end of the dissertation.

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1294
Updated:
2022-02-07 20:09:21
Metrics:
Views: 63
Export: