Literatūrinis lavinimas lietuvių kalbos vadovėliuose specialiųjų poreikių vaikams

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Literatūrinis lavinimas lietuvių kalbos vadovėliuose specialiųjų poreikių vaikams
Alternative Title:
Literary development in Lithuanian language text books for children with special needs
In the Journal:
Keywords:
LT
Specialieji poreikiai / Special needs.
Summary / Abstract:

LTPer pastarąjį penkmetį specialiųjų poreikių vaikams, besimokantiems tiek specialiosiose, tiek bendrojo lavinimo mokyklose, išleista naujų lietuvių kalbos vadovėlių 2-8 klasėms. Juose skaitymas ir literatūrinis lavinimas glaudžiai siejamas su visapusišku kalbos ugdymu. Tokių vadovėlių rengimą apsunkina specialiųjų poreikių vaikų, ypač turinčių intelekto sutrikimų, psichofizinės raidos ypatumai, lemiantys nepakankamą literatūros teksto supratimą bei specifinius darbo su tekstu būdus. Vadovėliai su grožine literatūra supažindina elementariai ir fragmentiškai. Skaitymi ir literatūrinio lavinimo užduotys ir žemesnėse, ir aukštesnėse klasėse daugiausiai moko tik suvokti kūrinio turinį ir paprasčiausiu būdu jį atgaminti, pratina iš teksto gautą informaciją sieti su gyvenimu, formuoja skaitymo įgūdžius, juos tobulina. Mokant skaityti literatūros tekstus, svarbu ugdyti moralines vertybes, dorines savybes. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Literatūrinis lavinimas; Lietuvių kalbos vadovėliai; Specialiųjų poreikių vaikai; Specialieji poreikiai; Kalbos ugdymas; Darbo su tekstu būdai.

ENDuring the last five years new Lithuanian textbooks for 2-8 forms were published for children with special needs studying both in specialised and general education schools. Reading and literary education are closely related to comprehensive linguistic education. Compilation of such textbooks is aggravated by peculiarities of psychophysical development of children with special needs, especially intellectual disorders which determine insufficient understanding of the literary text and specific methods of working with the text. Textbooks introduce fiction to children at the elementary level and fragmentally. Reading and literary education tasks both in lower and higher forms mainly teach students only to understand the content of the text and just reproduce it, teach them to link information gained from the text with life and form and improve reading skills. Teaching to read literary texts, it is important to develop moral values and properties.

ISSN:
1392-0499
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1292
Updated:
2018-12-20 23:04:38
Metrics:
Views: 43    Downloads: 3
Export: