Kai kurie lietuvių kalbos sintaksės ir skyrybos mokymo aspektai pagrindinėje mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurie lietuvių kalbos sintaksės ir skyrybos mokymo aspektai pagrindinėje mokykloje
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2007, 1, p. 101-104
Keywords:
LT
Komunikacinė kompetencija; Skyryba; Mokymo principai; Metodai..
EN
Communicative competence; Punctuation; Teaching principles; Methods..
Summary / Abstract:

LTSintaksė yra vienas svarbesnių kalbos mokslo skyrių, būtinų mokinio kalbinės kompetencijos ugdymui. Vartodami kalbąir analizuodami kalbos sistemą, mokiniai formuojasi kalbinius įgūdžius. Sintaksė ir skyryba pagrindinėj e mokykloje svarbios formuojant taisyklingo kalbėjimo, minčių raiškos ir skyrybos įgūdžius. Sintaksė labai svarbi siekiant suvokti norminę kalbos reiškinių vartoseną. Todėl analizuojant sintaksę ir skyrybą pagrindinėje mokykloje būtina ieš- koti sąsajų su kitais kalbos mokslo skyriais. Suvokdami norminę kalbos reiškinių vartoseną mokiniai formuojasi taisyklingos kalbos įgūdžius. Be to, sintaksė mokykloje suvokiama kaip žodžių junginių, sakinių ir teksto mokymas, todėl pagrindinėje mokykloje per sintaksės pamokas dedami pagrindai ir teksto suvokimo ir kūrimo mokymui. [Iš leidinio]

ENSyntax and punctuation are important in basic school for training skills of correct talking, expressing of ideas and punctuation. Syntax is very important for perceiving normative usage of language phenomena. For this purpose while analyzing syntax and punctuation at basic school it is necessary to look for connections with other categories of language science. Perceiving the normative usage of language phenomena, schoolchildren train their own skills of correct language. In addition, syntax at school is perceived as teaching of word combinations, sentences and text. In this case during the lessons of syntax at basic school foundations are laid both for perceiving the text and creating it. The purpose of this article is to analyze how syntax and punctuation is thought at basic school, discuss the problems of teaching, principles and methods, types of tasks. The object of the research is teaching programs, education standards, literature on subject and methodology. The method of the research is an analytical descriptive one. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12886
Updated:
2020-03-05 20:58:45
Metrics:
Views: 7    Downloads: 4
Export: