Lietuvos bankų paskolų pasiskirstymas pagal ekonominę veiklą finansinio stabilumo požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos bankų paskolų pasiskirstymas pagal ekonominę veiklą finansinio stabilumo požiūriu
In the Journal:
Pinigų studijos. 2006, Nr. 2, p. 5-20
Keywords:
LT
Bankai; Paskolų portfelis; Rizika; Diversifikacija; Koncentracija; Finansinis stabilumas.
EN
Banks; The loan portfolio; Risk; Diversification; Concentration; Financial stability.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama 2000-2006 m. Lietuvos bankų paskolų pasiskirstymo pagal ekonominę veiklą įtaka šalies finansiniam stabilumui. Taikant matematinės statistikos ir ekonometrinės laiko eilučių analizės metodus, vertinami paskolų portfelių koncentracijos rodiklių ir nuotolio matų pokyčiai laiko atžvilgiu. Gauti rezultatai aiškinami paskolų portfelių diversifikacijos ir finansinio stabilumo aspektais. Straipsnyje prieinama prie išvados, kad daugumos šalies bankų paskolų portfeliai 2006 m. antrajame ketvirtyje tapo labiau diversifikuoti nei 1999 m. pabaigoje, vadinasi, sumažėjo bankų pažeidžiamumas sutrikus vienos rūšies ekonominei veiklai. Kita vertus, padidėjo tikimybė, kad kelių rūšių ekonominės veiklos sutrikimai tuo pačiu metu galėtų paveikti daugelį šalies bankų. Ypač didėjant nekilnojamojo turto veiklos kreditavimui, padidėjo Lietuvos bankų jautrumas šios veiklos pokyčiams. [Iš leidinio]

ENThe article examines the influence of distribution of Lithuanian banks’ loans against the economic activities on the country’s financial stability during the time period of 2000-2006. By applying the methods of mathematical statistics and econometrical analysis of time lines, the changes of the indicators of concentration of loan portfolios and the distance measurements in relation with time are evaluated. The obtained results are interpreted in the aspects of diversification of loan portfolios and financial stability. The article comes up to the conclusion that the loan portfolios of most of the country’s banks in the second quarter of the 2006 became more diversified than at the end of 1999 therefore the sensitivity of the banks reduced upon interruption of one economic activity. On the other hand the probability that the interruptions of economic activities of several types could have influenced most of the country’s banks simultaneously has increased. The sensitivity of Lithuanian banks to the changes in the crediting of real estate especially increased with the growth of the activity.

ISSN:
1392-2637; 1648-8970
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12738
Updated:
2018-12-17 11:52:50
Metrics:
Views: 13    Downloads: 6
Export: