Šiuolaikinė dailė ir edukaciniai procesai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiuolaikinė dailė ir edukaciniai procesai
Alternative Title:
Contemporary art and educational processes
In the Journal:
Menotyra. 2001, Nr.4 (25), p. 75-81
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Edukacija; šiuolaikinė dailė; Muziejus; Mokymo įstaiga; Komunikacija; Education; Contemporary art; Museum; Educational institution; Communication.
Keywords:
LT
Dailė / Art; Komunikacija; Muziejai / Museums; Ugdymas / Education.
EN
Contemporary art.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje trumpai apžvelgiamos edukacinės, daugiausia meno pažinimo ir šiuolaikinę dailę pristatančios programos Lietuvos muziejuose. Sukaupta patirtis analizuojama formuluojant pagrindines problemas, su kuriomis susiduria švietimo darbą dirbantys mūsų muziejininkai, pedagogai. Kaip perspektyvūs pristatomi kai kurie akivaizdaus edukacinio pobūdžio šiuolaikinio meno projektai. Publikacija siekiama: a) trumpai apžvelgti edukacines, daugiausia meno pažinimo programas Lietuvos muziejuose, b) aptarti kai kuriuos šiuolaikinės dailės reiškinius, turinčius netiesioginį, bet gana ryškų šviečiamąjį pobūdį ir dažnai egzistuojančius specifinėje miesto ar virtualioje - taigi nemuziejinėje erdvėje. Dėl to sąmoningai atsiribojama nuo procesų, vykstančių tiek valstybinėse, tiek privačiose dailės galerijose (tarp jų ir ŠMC) bei mokyklose, aptarimo: autorę domina ryšiai Muziejus-Visuomenė-Muziejus. Šiuolaikinės dailės samprata šįkart nėra tiek svarbi, kiek jos pristatymas įvairaus amžiaus ir poreikių vaikams bei jaunuomenei. Atskaitos taškas - 1988-ieji, kai susiburia "Žalias lapas", o Klaipėdos paveikslų galerijoje naują edukacinės veiklos etapą pradeda Dailės pažinimo centras. Straipsnyje bandoma susisteminti didesnę dalį edukacinių programų, kurios buvo įgyvendinamos Lietuvos muziejuose, ypač propaguojančiuose šiuolaikinę dailę. Straipsnyje remiamasi Lietuvos muziejininkų patirtimi, jų publikacijomis, pasisakymais ir edukacinių skyrių ar padalinių sukaupta archyvine medžiaga. [Iš leidinio]

ENThe authors of the publication, engaged in teaching activities over a period of ten years at the Vilnius Pedagogical University and different schools of art in Vilnius, present and sum up their experience in the sphere of educational work at Lithuanian museums. The greatest attention iš paid to the programs on art cognition and those presenting contemporary art. Their character, methods and directions of activities can be applied while working out concept of the museum of modem art. The analysis is based on the publications of Lithuanian museum Professionals, as well as on their verbally expressed ideas, methodical material and visual archives. A thorough review of educational programs at Lithuanian national museums is followed by the formulation of the major problems such as time, teacher, the frequency of visits, continuity of programs, as well as by the suggestions for their solution. Some contemporary art projects in Vilnius are presented as prospective: Gediminas and Nomeda Urbonas' "tvvv.plotas", Laima Kreivytė's "Identification", Algis Lankelis' contemporary art projects and others related to museum activities with clear principles of educational programs. Some of the ideas expressed by these projects (decentralization, universality, commercialism) could be developed in the future. In the authors' opinion, educational activities at a museum of modern art should be more universal and versatile. [From the publication]

ISSN:
1392-1002; 2424-4708
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12693
Updated:
2018-12-17 10:51:35
Metrics:
Views: 11    Downloads: 7
Export: