Słownistwo społeczno-polityczne w języku osób polskiego pochodzenia na Litwie (na podstawie badan ankietowych)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Słownistwo społeczno-polityczne w języku osób polskiego pochodzenia na Litwie (na podstawie badan ankietowych)
Alternative Title:
Polish social-political vocabulary in the language of people originating from Lithuania (based on survey research)
In the Journal:
Poradnik językowy. 2005, no. 1, p. 10-26
Keywords:
LT
Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Lenkų kalba / Polish language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami tyrimų rezultatai apie lenkiškosios socialinės-politinės leksikos veikimą Lietuvoje, jos palyginimas su tos pačios rūšies žodynu, naudojamu Lenkijoje. Bendrų politinės-socialinės reikšmės sąvokų, būdingų Lenkijai ir kitoms Vidurio-Rytų Europos šalims pasireiškimas lietuvių kalboje rodo tam tikrų socialinių ir politinių kategorijų panašumą ir šių šalių piliečių kalbinį sąmoningumą. Kita vertus, be bendrų sąvokų, egzistuoja ir unikalus lietuvių (įskaitant ir lenkų tautinę mažumą) leksikos lygmuo. Tyrimų duomenys leidžia spręsti apie unikalias tiriamųjų grupių savybes, jų kalbos ir etninės kultūros specifiką, taip pat šalies politinę situaciją.Reikšminiai žodžiai: Lenkų kalba; Leksika; Socialinė-politinė sritis; Respondentas; Polish language; Lexis; Social-political sphere; Respondent.

ENThe article presents the outcome of survey research concerning Polish social-political lexis functioning in Lithuania and its comparison with the some kind of vocabulary used in Poland. The occurrence of common political and social lexemes-notion, typical for Poland and national traditions of other Middle-East European countries on the Lithuanian list too, indicates the similarity of certain social-political categories featuring in the linguistic awareness of these countries' citizens. On the other hand, apart from the notions that are in common, there is a uniquely Lithuanian (including Polish minority) lexical level. The data gathered in the research show qualities unique to the respondent group, their specific language and ethnic culture as well as the country's political situation. [From the publication]

ISSN:
0551-5343
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1268
Updated:
2013-04-28 15:27:13
Metrics:
Views: 33
Export: