Posesyvinės kilmininko konstrukcijos lietuvių senuosiuose raštuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Posesyvinės kilmininko konstrukcijos lietuvių senuosiuose raštuose
Alternative Title:
Possessive genitive constructions in old Lihuanian writings
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos predikatinės posesyvinės kilmininko konstrukcijos XVI–XVII a. lietuvių rašto paminkluose. Veiksmažodinėmis čia laikomos konstrukcijos, nors kiek susijusios su nurodytu ar implicitiškai reiškiamu veiksmažodžiu būti. Skirtinos kelios kalbamųjų konstrukcijų atmainos. Gana dažnai tiriamuosiuose raštuose vartojamos tokios kilmininko konstrukcijos, kur posesyvinis santykis praneša ne apie nuosavybės faktą ar turėjimo objektą, o apie to objekto turėtoją. Aptariamosios konstrukcijos išreiškia priklausymo santykį. Atskirą grupę sudaro konstrukcijos su vadinamuoju teminiu genityvu. Tai tarpinės konstrukcijos tarp anksčiau aptartojo ir atributinio kilmininko konstrukcijų. Esminis vaidmuo čia tenka atributui, t. y. dėmesys tokiose konstrukcijose sutelktas į turimojo objekto požymį. Taip pat aptariamos konstrukcijos, kurias būtų galima pavadinti posesyvinėmis pilnio konstrukcijomis. Gramatiškai svarbiausias narys čia yra būdvardis pilnas. Šios rūšies posesyviniai junginiai perteikia turėjimo santykį ir dažniausiai yra semantiškai sinonimiški konstrukcijoms su veiksmažodžiu turėti. Turėjimo santykį išreiškia ir netiesiogiai posesyvinės konstrukcijos su privalomuoju pažyminiu. Turėjimo objektą nusakantys daiktavardžiai čia pavadina absoliučiai neatskiriamą nuosavybę. Apibendrinant pasakytina, kad iš esmės visų šių tipų junginių vartojama ir dabartinėje lietuvių kalboje. Konstatuotina, kad posesyvinės kilmininko konstrukcijos pakitę palyginti nežymiai ir diachroniniu požiūriu rodo gana statišką šios rūšies posesyvumo raiškos būseną. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Senieji raštai; Posesyvinės kilmininko konstrukcijos; Old writings; Possessive genitive constructions.

ENIn the article predicative possessive constructions of the genitive in Lithuanian written records of 16th – 17th c. are analysed. These constructions are regarded as verbal ones, which at least to some extent are related to the indicated or implicitly expressed verb to be. Several varieties of speech constructions are distinguished. The genitive constructions appear quite frequently in the analysed scripts, in which the possessive relation informs not about the fact of possession or the object of ownership, but about the owner of the object. The analysed constructions express the relation of belonging. Constructions with a so-called thematic genitive form a separate group. These are intermediate constructions between the above-mentioned and the attributive genitive constructions. Here the main role [2]falls on the attribute, i.e., in such constructions the attention is concentrated on the attribute of the possessed object. Furthermore, those constructions which may be called possessive constructions of fullness are analysed. Here, the adjective full is grammatically most important. Possessive combinations of this type render the relation of possession [3]and in most cases are semantically synonymous to constructions with the verb to possess. The relation of possession is also expressed by indirect possessive constructions with the obligatory attribute. The nouns that specify the object of possession name here [4]an absolute inseparable ownership.

ISSN:
1392-0499
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1263
Updated:
2018-12-17 11:33:55
Metrics:
Views: 55    Downloads: 1
Export: