Rinkos disciplinos elementų raida Lietuvos bankų sistemoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rinkos disciplinos elementų raida Lietuvos bankų sistemoje
In the Journal:
Pinigų studijos. 2001, Nr. 3, p. 5-21
Keywords:
LT
Bankų priežiūra; Rinkos disciplina; Veiklos skaidrumas.
EN
Banking supervision; Market discipline; Transparency.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tęsiama diskusija apie rinkos disciplinos ir bankų priežiūros sąveiką. Tiriami rinkos disciplinos plėtrą bankų sistemoje apibūdinantys kriterijai. Jie pasirinkti vadovaujantis išnagrinėta moksline literatūra, kitų šalių patirtimi ir Bazelio bankų priežiūros komiteto išleistomis rekomendacijomis. Tyrimo tikslas - išanalizuoti rinkos disciplinos elementų raidą Lietuvos bankų sistemoje, nustatyti jų dabartinį plėtros lygį, atskleisti pagrindinius trūkumus ir pasiūlyti galimus tobulinimo būdus. Siekiant atlikti kompleksinę pasirinktų kriterijųplėtros analizę Lietuvoje, pagal sukurtą metodiką buvo apskaičiuotas 1990—2000 m. Lietuvos rinkos disciplinos indeksas. Lyginant gautą 2000 m. Lietuvos rinkos disciplinos indeksą su kitų šalių rinkos disciplinos indeksais, daromos išvados dėl galimų veiksmų, skatinančių rinkos disciplinos veiksmingumą Lietuvoje. [Iš leidinio]

ENThe article continues the discussion on the interaction between the subject of market and supervision of banks and examines the criteria, characterizing the development of the subject of market in the banking system, which were selected referring to the studies of the scientific literature, experience of other countries and the recommendations, published by Basel banks supervision committee. The study aims at analyzing the development of the elements of the subject of market in the banking system of Lithuania, identifying their present level of development, revealing the main deficiencies and suggesting the possible ways for improvement. In order to perform a complex analysis of development of the selected criteria in Lithuania, the index of the subject market in Lithuania during the time period of 1990 – 2000 was calculated according to the developed methodology. Comparing the index of the subject of market of Lithuania, obtained in 2000 with the indexes of the subject of market of other countries, the conclusions are made regarding the potential actions, which would encourage the efficiency of the subject of market in Lithuania.

ISSN:
1392-2637; 1648-8970
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12606
Updated:
2018-12-17 10:51:20
Metrics:
Views: 8    Downloads: 2
Export: