Kai kurios lietuvių kalbos neveikiamųjų bevardės giminės dalyvių konstrukcijos ir jų latviški atitikmenys : sintaksinės ir semantinės skirtybės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurios lietuvių kalbos neveikiamųjų bevardės giminės dalyvių konstrukcijos ir jų latviški atitikmenys: sintaksinės ir semantinės skirtybės
Alternative Title:
  • Some Passive Voice Neuter Gender Participle Constructions in Lithuanian and their Latvian Equivalents: Syntactic and Semantic Differences
  • Some passive voice neuter gender participle constructions in Lithuanian and their counterparts in Latvian: syntactic and semantic differences
Keywords:
LT
Bevardės giminės dalyviai; Atitikmenys; Gretinimas.
Summary / Abstract:

LTPredikatines lietuvių kalbos neveikiamųjų bevardės giminės dalyvių (BD) konstrukcijas su subjekto kilmininku, neapibrėžto kiekio (dalies) bei neiginio kilmininkais giminiškoje latvių kalboje atitinka iš esmės kitokios struktūros konstrukcijos. Subjektinį ar objektinį oktantą latvių kalboje šiose konstrukcijose žymi šių lietuvių kalbos linksnių vietoje vartojamas vardažodžio nominatyvas. Lietuvių kalbos bevardės giminės neveikiamąjį dalyvį latvių kalboje atitinka su subjektiniu ar objektiniu oktantu gimine ir skaičiumi derinama vyr. ar mot. g. dalyvio nominatyvo forma. Su subjekto nominatyvu vartojamos aktyvinės, su objekto nominatyvu – pasyvinės dalyvių formos. Sintaksinių struktūrų neatitikimas sąlygoja ir nagrinėjamų konstrukcijų semantikos ir modalumo skirtumus. Latvių kalbos konstrukcijos neperteikia visų lietuviškoms konstrukcijoms su BD būdingų modalinių niuansų. Štai lietuvių k. BD konstrukcijas su subjekto kilmininku atitinkančios latvių k. konstrukcijos neturi netikrumo dėl sakomo dalyko modalinio atspalvio. Neretai skiriasi ir abiejų kalbų gretinamųjų konstrukcijų semantika: konstrukcijų su neiginio kilmininku latviški atitikmenys neparodo tokio būsenos ar rezultato apibendrinimo laipsnio kaip lietuvių kalboje, latvių kalbos konstrukcijos, atitinkančios lietuviškas BD konstrukcijas su neapibrėžto kiekio kilmininku, neturi dalies ar neapibrėžto kiekio reikšmės.

ENPredicative passive voice neuter gender participle constructions in the Lithuanian language with genitive forms of subjects, indefinite quantities (part) and negation genitives have different equivalents in Latvian. Subject and object octants in such constructions in Latvian are represented by nominative substantives used in place of these Lithuanian cases. The equivalent for a Lithuanian passive voice neuter gender participle in Latvian is the nominative form of a masculine or feminine participle combined with a subject or object octant using a relevant gender and number. Active participle forms are used with a subject nominative and passive participle forms are used with an object nominative. Discrepancies between syntactical structures determine differences between the semantics and modality of the constructions analysed. Latvian constructions do not convey all modal nuances characteristic of Lithuanian constructions with neuter gender participles. Latvian equivalents for Lithuanian neuter gender participle constructions with genitive subjects have no uncertainty about the modal nuance of a phrase. The semantics of the contrastive constructions in the two languages often differ as well: Latvian equivalents for constructions with negation genitives do not define the state or results as much as Lithuanian constructions do. Latvian equivalents for Lithuanian neuter gender participle constructions with the genitive form of an indefinite quantity do not have the meaning of a part or indefinite quantity.

ISBN:
9984142736
ISSN:
1691-6042
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1258
Updated:
2013-04-28 15:27:07
Metrics:
Views: 3
Export: