Vytis simbolikos požiūriu: baltas raitelis su iškeltu kalaviju raudoname lauke

Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vytis simbolikos požiūriu: baltas raitelis su iškeltu kalaviju raudoname lauke
Publication Data:
Vilnius : Aidai, 2008.
Pages:
80 p
Notes:
Bibliografija išnašose. Reikšminiai žodžiai: Mitologija; Simbolika; Vytis; Coat of arms; Symbolism; Vytis.
Contents:
Įžanga — Raitelis — Baltas raitelis raudoname lauke — Baltas raitelis su iškeltu kalaviju — Pabaiga — Santrumpos.
Keywords:
LT
Genealogija. Heraldika / Genealogy. Heraldry; Mitologija / Mythology; Simboliai. Simbolika. Simbolizmas / Symbols. Symbolism; Vytis.
Summary / Abstract:

LTAntspaudai su raito riterio, rankoje iškėlusio kalaviją ar ietį, atvaizdu tarp Vakarų Europos valdovų, pradedant XII a., tapo labai populiarūs. Nuo XIII a. tokie antspaudai naudoti ir Rusios kunigaikščių, pavyzdžiui, Aleksandro Neviškio (Nevskio). Ne išimtis šiuo atžvilgiu ir Lietuvos kunigaikščiai, iš kurių pirmasis raitelį ant savo antspaudo iš 1338-1341 m. mums paliko Polocko kunigaikštis Narimantas Gediminaitis, po krikšto į stačiatikių tikėjimą pramintas Glebu. Vėliau raitelis su iškeltu kalaviju atsiranda ant Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo bei jo sūnų antspaudų Oogailos - pradžioje su ietimi vietoje kalavijo, o kartais ir su slibinu po žirgo kanopomis), o po Kęstučio, nuo 1381 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio, nužudymo - ir ant jo sūnaus Vytauto antspaudo (prieš Kęstučiui tampant didžiuoju kunigaikščiu, ant jo antspaudo vaizduotas pėsčias karys). Būtent Vytautui esant didžiuoju kunigaikščiu, raitelis su iškeltu kalaviju įgauna Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės herbo prasmę. XV a. pradžioje, jei ne šiek tiek anksčiau, nusistovi ir herbo spalvos bei kompozicija: sidabriškai baltas šarvuotas raitelis su iškeltu virš galvos kalaviju raudoname skydo pavidalo lauke (žirgo kamanų spalva paskui kaitaliojosi tarp mėlynos ir auksinės). Raito kario atvaizdą priimant kaip valstybės herbą, matyt, prisidėjo ir tai, kad Lietuva tuo metu jau daugiau nei ištisą šimtmetį gyveno nepaliaujamo karo sąlygomis, o "senovės lietuvių kariai buvo bemaž vien raiteliai, karo taktika iš esmės paremta žirgų eiklumu".Tačiau Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės herbo istorinė kilmė, kaip, beje, ir jo mitologinė kilmė, šiuo atveju nėra mūsų užduotis. Herbo "mitologinės kilmės" sąvoka pateisintina tuo, kad vieno ar kito simbolio arba atvaizdo priėmimas valstybės herbu vargu įmanomas kartu neįprasminant jo pagal vyraujančią toje valstybėje ir I arba jos visuomenėje ideologiją, taigi šiuo atveju - pagal senąją lietuvių religiją bei mitologiją, kuri tad irgi, vadinasi, turėjo būti palanki tokiam herbui įsigalėti. Nepatenka į mūsų užduotį ir santykis tarp slaviškojo (pirmiausia lenkiškojo Pogon, Pogonia) ir lietuviškoj o (vytis, vytis; manoma, vėlyvo) herbo pavadinimų3, tad jei toliau ir vartosiu pastarąji, tai tik kaip įprastą nūdien terminą, bendrinį kalaviju ginkluoto raito kario pavadinimą, be jokių istorinių ar etimologinių kėslų. Ir išvis, jei turėsime reikalų su istorijos, mitologijos ir kalbos dalykais, tai tik tiek, kiek jie gali padėti nušviesti nagrinėjamo vaizdinio simboliką. Juoba kad simbolika, ir apskritai, ir šiuo konkrečiu atveju - raitelio su iškeltu kalaviju simbolika, kurią kaip tik ketiname panagrinėti, - pačia savo esme nepriklauso išimtinai kokiam nors vienam ar kitam heraldiniam ženklui, bet yra susijusi su kiekvienu atitinkamos struktūros įvaizdžiu, taigi su bet kokiu "vyčio" atvaizdu, nepriklausomai nuo jo pasirodymo vietos ir laiko. Nes ne ženklas yra simbolikos šaltinis, o atvirkščiai - simbolis kaip toks suteikia ženklui atitinkamą universalią, archetipinę prasmę ir, negana to, vienokia ar kitokia dalinė šios prasmės aktualizacija kaip tik yra motyvas (daugiau ar mažiau įsisąmonintas) atitinkamam heraldiniam ženklui pasirinkti. Iš čia ir plačių tipologinių palyginimų galimybė bei lemiama reikšmė Vyčio simbolikai suprasti - visu jų semantikos rėpiamu mastu.Taigi pamėginsime pažvelgti į mūsų valstybės herbą ne kaip į heraldinį ženklą, savo reikšme priklausomą nuo konkrečių laiko ir vietos aplinkybių, o kaip į simbolį, nušviečiantį susijusią su juo istoriją bei geografinę sritį savo gilumine, antlaike prasme. Tuo tikslu atliksime irgi universalią, archetipinę analizės ir sintezės procedūrą: pirma suskaidysime kalbamą įvaizdį į atskirus dėmenis ir panagrinėsime jų simboliką, būtent - raitelio simboliką; balto žirgo ir raitelio simboliką, juoba raudoname lauke; pagaliau kalavijo simboliką, - o paskui pamėginsime sudėti atskleistas prasmes vėl į vieną nedalomą vaizdinį ir, emocinių asociacijų "gyvuoju vandeniu" perlieję, iš naujo "prikelti" jį. [Įžanga]

ISBN:
9789955656609
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12459
Updated:
2022-01-06 17:10:03
Metrics:
Views: 39    Downloads: 2
Export: