Investicijų rizikos vertinimas Lietuvos vertybinių popierių rinkoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Investicijų rizikos vertinimas Lietuvos vertybinių popierių rinkoje
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2003, t. 27, p. 121-130
Keywords:
LT
Investicijos; Investicijų rizika; Vertybinių popierių portfelis.
EN
Investments; Risk of investments; Stock portfolio.
Summary / Abstract:

LTStatistika yra modernios investicijų portfelio teorijos pagrindas. Jei statistiką įsivaizduosime kaip metodą, leidžiantį iš didelio kiekio informacijos apie objektą ar reiškinį gauti keletą charakterizuojančių tą procesą dydžių, tai jos taikymas finansinei rinkos analizei bus logiškai pateisinamas. Šiuo principu buvo sėkmingai pasinaudota vertybinių popierių (VP) portfelio sudarymo, pelningumo bei rizikos skaičiavimui. Čia matematinės statistikos aparatas tapo svarbiausiu analizės instrumentu. Anksčiau sudarant akcijų portfelį daugiausia buvo orientuojamasi į firmos finansinę padėtį ir jos dividendų išmokėjimo politiką. Markowitzas pasiūlė akcijų portfelio sudarymui naudoti jų duodamą vidutinį pelną, standartinį nuokrypį ir koreliaciją tarp portfelį sudarančių akcijų. Ši idėja leidžia atsisakyti daugelio kitų firmos rodiklių nagrinėjimo. Darbe apžvelgiami svarbiausi vertybinių popierių portfelio sudarymo ir analizės metodai. Pagrindinis dėmesys skiriamas kapitalo kainos modeliui (CAPM), nusakančiam investavimo rizikos ir vidutinio akcijų pajamingumo ryšį. Individualių akcijų pelnas už riziką (rizikos premija) yra proporcingas sandaugai rinkos portfelio rizikos premijos ir beta koeficiento, kuris reiškia reliatyvią sisteminę riziką. Galima sakyti, kad beta yra rinkos indekso poveikio atskiram VP matas. Remiantis logaritminiu pajamingumo apibrėžimu, apskaičiuotos beta koeficiento reikšmės atskiroms Lietuvos VP biržos prekybos oficialaus sąrašo bendrovėms. Darbe visi skaičiavimai atlikti specializuota statistikos programa STATISTICA, tai gerokai sumažino skaičiavimų apimtį ir palengvino rezultatų pateikimą.

ENThe article shortly presents the basic methods of modern investment and portfolio theory. We discuss the problem of CAPM (Capital Asset Pricing Model) and its use in Lithuania. The CAPM explained the relationship between the expected returns on risky assets and systematic risk. The risk premium on individual assets is proportional to the risk premium of the market portfolio (market indices) with proportional coefficient beta. The beta measures the extent to which returns on the asset respond to the returns of the market portfolio. In the paper we found the estimate of beta coefficients for some companies of Lithuanian stock market. We use unusual measure for the risky assets return. All calculations are fulfilled with "STATISTICA". [From the publication]

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Finansinių ir nekilnojamojo turto investicijų portfelio formavimo aspektai ir galimybės / Egidijus Bikas, Algimantas Laurinavičius. Verslas: teorija ir praktika. 2009, t. 10, Nr. 2, p. 118-129.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12391
Updated:
2018-12-17 11:10:46
Metrics:
Views: 6    Downloads: 2
Export: