Abraomo Kulviečio laikų Prūsijos bažnyčios malda

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Abraomo Kulviečio laikų Prūsijos bažnyčios malda
Alternative Title:
Prayer of the Prussian Church from the times of Abraomas Kulvietis
In the Journal:
Knygotyra. 2005, t. 45, p. 25-37
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Maldos; Spauda; Spaustuvės; Leidiniai; Kultūra; Mažoji Lietuva.
Keywords:
LT
Kultūra / Culture; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Leidiniai; Maldos; Mažoji Lietuva; Spauda / Press; Spaustuvės.
Summary / Abstract:

LTSenasis rankraštinis ir spausdintas kultūros paveldas Lietuvos antikvarinėje prekyboje yra labai negausus. Tačiau atradimų dar pasitaiko. Straipsnio autorius 2002 m. Vilniaus antikvariate nusipirko pluoštą senųjų lakštinių spaudinių, tarp kurių buvo Prūsijos kunigaikščio Albrechto Brandenburgiečio rūmų aplinkoje sukurtas pamokymas kunigams, kaip reikia melstis nelaimės akivaizdoje. Jį 1542 m. išspausdino Karaliaučiaus spaustuvininkas Hansas Weinreichas. Talkinant Vokietijos mokslininkams ir bibliografams nustatyta, kad iki Antrojo pasaulinio karo lakštinių spaudinių pluoštas laikytas valstybiniame archyve Karaliaučiuje, bet per karą dingo ir šiuo metu Vokietijoje nėra ne vieno egzemplioriaus. Lietuvoje 15 spaudinio egzempliorių nuo pokario laikų yra laikoma Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Jie buvo surasti ir atvežti apie 1946 m. iš sugriauto Karaliaučiaus. Privatūs asmenys, bibliofilai ir kolekcininkai Lietuvoje šio spaudinio neturi. Spaudinio tekstas yra svarbus senosios Prūsijos tautų istorijos šaltinis. Pamokymai, kaip reikia melstis grėsmių atvejais, lakštiniais spaudiniais buvo skelbiami ne kartą. Jie buvo privalomi visoms Prūsijos evangelikų liuteronų parapijoms. Tekstus kunigai skelbė iš sakyklų ne tik vokiečių kalba, bet juos vertė į prūsų, lietuvių ir lenkų kalbas. Tekstai buvo rašomi kunigaikščio rūmuose, dalyvaujant pačiam valdovui ir jo patarėjams. Spėtina, kad rašant 1542 m. pamokymą, kaip reikia melstis, galėjo dalyvauti lietuvių raštijos kūrėjas ir reformacijos veikėjas Abraomas Kulvietis. [Iš leidinio]

ENThe old manuscript and printed cultural heritage in the antique stores of Lithuania is sparse. However one does come across discoveries. The author of this article bought a sheaf of old printed sheets, among which was a lecture on how to pray in the face of misfortune, written in the palace of Albert, Duke of Prussia, for pastors. It was published in 1542 by Königsberg printer Hans Weinreich. With the help of German scientists and bibliographers, it was determined, that the sheaf of printing sheets had been kept in the state archives in Königsberg until the Second World War, but disappeared during the war, and at the present time there is no copy in Germany. The 15 copies of the publication in Lithuania have been kept since the war at the Martynas Mažvydas National Library of Lithuania. They were found and brought from decimated Königsberg around 1946. Private persons, bibliophiles and collectors in Lithuania do not have a copy. This printed text is an important source of the ancient history of the ethnic groups of Prussia. The lectures on how to pray in times of threats were published as sheaves of papers a number of times. They were required reading for all Prussian Evangelical Lutheran parishes. The pastors preached these texts from the pulpit not only in German, but the texts were also translated into Prussian, Lithuanian and Polish. The texts were written in the duke’s palace, with the participation of the leader himself and his advisors. It is thought, that the creator of the Lithuanian writing system and Reformation figure Abraomas Kulvietis may have participated in the writing of the 1542 lecture.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/123
Updated:
2020-03-08 14:57:10
Metrics:
Views: 53    Downloads: 1
Export: