Lietuvos bažnyčių misijos okupuotose SSRS srityse 1941–1944 m

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos bažnyčių misijos okupuotose SSRS srityse 1941–1944 m
Alternative Title:
Lithuanian church missions in occupied areas of the ussr during 1941–1944
In the Journal:
Lituanistica. 2005, Nr. 3, p. 1-14
Keywords:
LT
20 amžius. 1940-1990; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Kariuomenė / Army; Katalikų Bažnyčia / Catholic Church; Kunigų ugdymas. Seminarijos / Education of the priests. Seminaries; Sielovada. Pastoracinė veikla / Pastoral activity; Stačiatikių Bažnyčia / Orthodox Church.
Summary / Abstract:

LT1941 m. vasarą vokiečių kariuomenei sparčiai skverbiantis į SSRS gilumą, Bažnyčios susirūpino religinio gyvenimo atgaivinimu teritorijose, kuriose nuo 1917 m. atkakliai kovota su tikyba. Iš Lietuvos apaštalauti SSRS siekė dvi Bažnyčios - Katalikų ir Stačiatikių, tam rengti dvasininkai. Okupacinė vokiečių valdžia toleravo tik stačiatikių misijas, katalikų dvasininkai nebuvo įleidžiami. Šio straipsnio tikslas - misijų į SSRS organizavimo Kaune ir Vilniuje 1941-1944 m. tyrimas siekiant išsiaiškinti, kaip, kokiu mastu misijos rengtos, kokie buvo šios veiklos rezultatai, pagaliau, ar apaštalavimas neturėjo politinės potekstės, ar neaštrino tautinės, religinės nesantaikos. Temą aktualina iki šiol labai šalti Vatikano ir Maskvos patriarchijos santykiai, dviejų religijų konkurencinė įtampa Rusijoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Antrasis pasaulinis karas, 1939-1945 (World War II); Kunigų rengimas; Pastoracinė veikla.; Katalikų Bažnyčia, misijos, Stačiatikių Bažnyčia, Institutum Russicum, nacionalizmas.

ENThis article analyses efforts of the leaders of Lithuania's Catholic and Orthodox Churches to send missionaries to German-occupied areas of the USSR. The Germans tolerated only Orthodox missions, admitting no Catholic clergy. This prevented wide-scale national and religious conflicts and victims. Lithuania's Catholic bishops sought to have priests who had left after 1917 return to their former parishes in the USSR. After they failed in this endeavour, the Institutum Russicum was founded in January 1942 at the Kaunas Seminary and began preparing priests and to be involved in all the other mission-related questions. Baltic States Exarch, Metropolitan Sergi (Voskresenski), opened the Pskov Orthodox mission, which successfully functioned in the northwest region of the USSR. The small Lithuanian Orthodox diocese directly contributed almost nothing to the activities of the Pskov mission, none of the diocese's priests having been sent east. Spiritual courses were opened in Vilnius and the first group of clergy, prepared to be pastors in Russia, completed it in April 1944. But the front line had already separated them from Pskov. [From the publication]

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Bažnyčios Tėvai Lietuvoje: keli pažintiniai istorijos bruožai / Darius Alekna. Istorija. 2012, Nr. 85, p. 10-25.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1223
Updated:
2018-12-17 11:33:52
Metrics:
Views: 53    Downloads: 5
Export: